Відомі випускники – фізика

БРОДИН Михайло Семенович
Рік закінчення – 1953
Доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України,  директор Інституту фізики (м.Київ). Наукові інтереси: фізика твердого тіла, нелінійна оптика та квантова електроніка.
Детальніше

ВАКАРЧУК Іван Олександрович
Рік закінчення – 1970
Доктор фізико-математичних наук, професор, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка. Наукові інтереси: фізика квантових рідин, теорія надплинного гелію, теорія фазових переходів та критичних явищ, фізика невпорядкованих систем, фізика магнітних систем, математичні методи в теоретичній фізиці, загальна теорія відносності та космологія, теорія зоряних спектрів.
Детальніше

ВАКІВ Микола Михайлович
Рік закінчення – 1974
Доктор технічних наук, професор Національного університету «Львівська…