Дутчак Ярослав Йосипович

(14.10.1933, с. Гаї Смоленські Бродівського р-ну, Львівської обл. — 08.02.1988, м. Львів) Фізик-експериментатор, доктор фіз.-мат. наук (1967), професор (1968). У 1963-88 — завідувач кафедри рентгенометалофізики Львівського університету, ініціатор її створення. Засновник наукової школи з фізики рідких металів. Наукові інтереси: фізика тонких плівок, фізичне матеріалознавство, рентгенівська спектроскопія; дослідження структури і фізичних властивостей рідких металів, динаміки кристалічної гратки, електрофізичних властивостей; рентгенографія, електронна і растрова мікроскопія. Автор близько 400 наукових праць. Член координаційних Рад при  АН УРСР і Мінвузі України з фізики рідкого стану, фізики твердого тіла. Відповідальний редактор “Вісника Львівського університету. Серія фізична”. Лауреат Державної премії Української РСР в галузі науки і техніки (1983).