Персонал

Деканат

деканЯКІБЧУК Петро Миколайовичдекан
заступник деканаДЕМКІВ Тарас Михайловичзаступник декана
заступник деканаКОРОЛИШИН Андрій Володимировичзаступник декана

Секретаріат деканату

старший диспетчерРИХЛЕВИЧ Олена Михайлівнастарший диспетчер
секретарЛЕПСЬКА Марія Миколаївнасекретар

Кафедра астрофізики

завідувач кафедриМЕЛЕХ Богдан Ярославовичзавідувач кафедри
професорВАВРУХ Маркіян Васильовичпрофесор
професорНОВОСЯДЛИЙ Богдан Степановичпрофесор
доцентГАВРИЛОВА Наталя Вікторівнадоцент
доцентСМЕРЕЧИНСЬКИЙ Святослав Всеволодовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Оксана Миколаївнадоцент
доцентТИШКО Нестор Любомировичдоцент
асистентКОШМАК Ігор Олександровичасистент
інженер 1 категоріїВОРОБЕЦЬ Надія Казимирівнаінженер 1 категорії
старший лаборантМЕЛЕХ Руслана Ярославівнастарший лаборант
аспірантБУГАЄНКО Олег Сергійовичаспірант
аспірантБУФАН Юрій Ярославовичаспірант
аспірантДЗІКОВСЬКИЙ Дмитро Володимировичаспірант
аспірантНЕОМЕНКО Роман Германовичаспірант
аспірантПРИСЯЖНИЙ Андрій Ігоровичаспірант

Кафедра експериментальної фізики

завідувач кафедриВОЛОШИНОВСЬКИЙ Анатолій Степановичзавідувач кафедри
професорРОМАНЮК Микола Олексійовичпрофесор
професорФРАНІВ Андрій Васильовичпрофесор
доцентАПУНЕВИЧ Софія Володимирівнадоцент
доцентБРЕЗВІН Руслан Степановичдоцент
доцентВІСТОВСЬКИЙ Віталій Володимировичдоцент
доцентКУРЛЯК Василь Юрійовичдоцент
доцентПАШУК Ігор Петровичдоцент
доцентХАПКО Зінон Андрійовичдоцент
провідний науковий співробітникГАМЕРНИК Роман Васильовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникМАЛИЙ Тарас Сергійовичстарший науковий співробітник
науковий співробітникЖИШКОВИЧ Андрій Володимировичнауковий співробітник
молодший науковий співробітникГАЛЯТКІН Олександр Олександровичмолодший науковий співробітник
завідувач лабораторіїКАРПЛЮК Лідія-Дарія Теодорівназавідувач лабораторії
провідний інженерМАНЬКОВСЬКА Ірина Григорівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїДУЛЬКА Любов Василівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАЗДРІЙ Ольга Михайлівнаінженер 1 категорії
аспірантКАШУБА Андрій Івановичаспірант
аспірантСТАХУРА Володимир Богдановичаспірант
аспірантЧИЛІЙ Максим Олеговичаспірант

Кафедра загальної фізики

завідувач кафедриСТАДНИК Василь Йосифовичзавідувач кафедри
доцентАНТОНЯК Олег Тарасовичдоцент
доцентДЕМКІВ Тарас Михайловичдоцент
доцентКОНОПЕЛЬНИК Оксана Ігорівнадоцент
доцентФТОМИН Назар Євгенійовичдоцент
доцентЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичдоцент
завідувач лабораторіїГЛАДКА Наталія Костянтинівназавідувач лабораторії
завідувач лабораторіїНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач лабораторії
провідний спеціалістКУХАРСЬКА Леся Володимирівнапровідний спеціаліст
провідний спеціалістРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний спеціаліст
інженер 1 категоріїЛЕХІВ Раїса Іванівнаінженер 1 категорії
інженерПОПОВИЧ Галина Мар'янівнаінженер
старший лаборантГУРАЛЬ Люба Мар'янівнастарший лаборант
старший лаборантДАЦЮК Ірина Дмитрівнастарший лаборант
аспірантРУДИШ Мирон Ярославовичаспірант
аспірантСУДАК (СОКОЛЮК) Іванна Василівнааспірант
аспірантЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичаспірант

Кафедра теоретичної фізики

в.о. завідувача кафедриТКАЧУК Володимир Михайловичв.о. завідувача кафедри
професорВАКАРЧУК Іван Олександровичпрофесор
доцентГНАТЕНКО Христина Павлівнадоцент
доцентМИГАЛЬ Василь Михайловичдоцент
доцентПАСТУХОВ Володимир Степановичдоцент
доцентПІХ Світлана Семенівнадоцент
доцентРОВЕНЧАК Андрій Адамовичдоцент
доцентСТЕЦКО Микола Миколайовичдоцент
старший викладачКРИНИЦЬКИЙ Юрій Степановичстарший викладач
асистентГРИГОРЧАК Орест Івановичасистент
асистентСАМАР Микола Івановичасистент
науковий співробітникКУЗЬМАК Андрій Романовичнауковий співробітник
інженер 1 категоріїКІКТЄВА Олена Юліанівнаінженер 1 категорії
старший лаборантЯРЕМА Василина Леонтіївнастарший лаборант
аспірантВАСЮТА Василь Михайловичаспірант
аспірантВАСЮТА Яніна Валеріївнааспірант

Кафедра фізики металів

завідувач кафедриМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач кафедри
професорМИКОЛАЙЧУК Олексій Гордійовичпрофесор
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професор (сумісник)ЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентКОРОЛИШИН Андрій Володимировичдоцент
доцентШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичдоцент
асистентБІЛИК Роман Миколайовичасистент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
головний науковий співробітникСКЛЯРЧУК Василь Михайловичголовний науковий співробітник
старший науковий співробітникЯКИМОВИЧ Андрій Степановичстарший науковий співробітник
молодший науковий співробітникЛЮДКЕВИЧ Уляна Іванівнамолодший науковий співробітник
молодший науковий співробітникНИКИРУЙ Юлія Семенівнамолодший науковий співробітник
провідний спеціалістДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний спеціаліст
провідний спеціаліст, асистент (сумісник)КУЛИК Юрій Орестовичпровідний спеціаліст, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїМОРОЗЕВИЧ Любов Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер
інженерСОКОЛЮК Богдан Івановичінженер
старший лаборантЛУЦИК Нестор Юліановичстарший лаборант
аспірантШВЕД Олена Василівнааспірант

Кафедра фізики твердого тіла

завідувач кафедриКАПУСТЯНИК Володимир Богдановичзавідувач кафедри
доцентБОВГИРА Олег Вікторовичдоцент
доцентЕЛІЯШЕВСЬКИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентКУЛИК Богдан Ярославовичдоцент
доцентПОПЕЛЬ Олександр Михайловичдоцент
доцентТУЗЯК Оксана Ярославівнадоцент
доцентТУРКО Борис Ігоровичдоцент
завідувач лабораторіїСЕРКІЗ Роман Ярославовичзавідувач лабораторії
інженер 2 категоріїСАЛАМАХА Леонід Петровичінженер 2 категорії
аспірантОСТАПЕНКО Наталія А.аспірант

Лабораторія комп'ютерної техніки (кафедра загальної фізики)

завідувачНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач
провідний спеціалістРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний спеціаліст

Міжкафедральна лабораторія практикуму з загальної фізики (кафедра загальної фізики)

завідувачГЛАДКА Наталія Костянтинівназавідувач
провідний спеціалістКУХАРСЬКА Леся Володимирівнапровідний спеціаліст
інженерПОПОВИЧ Галина Мар'янівнаінженер
старший лаборантГУРАЛЬ Люба Мар'янівнастарший лаборант
старший лаборантДАЦЮК Ірина Дмитрівнастарший лаборант

Лабораторія ядерної фізики (кафедра фізики твердого тіла)

завідувачСАДОВИЙ Богдан Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїПАРТИКА Мар'ян Вікторовичінженер 1 категорії
старший лаборантМАНДРИКА Андрій Васильовичстарший лаборант