Персонал

Деканат

Секретаріат деканату

старший диспетчерРИХЛЕВИЧ Олена Михайлівнастарший диспетчер
секретарНОВОСАД Оксана Степанівнасекретар

Кафедра астрофізики

завідувачМЕЛЕХ Богдан Ярославовичзавідувач
професорВАВРУХ Маркіян Васильовичпрофесор
професорНОВОСЯДЛИЙ Богдан Степановичпрофесор
доцентГАВРИЛОВА Наталя Вікторівнадоцент
доцентКОШМАК Ігор Олександровичдоцент
доцентСМЕРЕЧИНСЬКИЙ Святослав Всеволодовичдоцент
доцентСТЕЛЬМАХ Оксана Миколаївнадоцент
доцентТИШКО Нестор Любомировичдоцент
молодший науковий співробітникДЗІКОВСЬКИЙ Дмитро Володимировичмолодший науковий співробітник
інженер 1 категоріїВОРОБЕЦЬ Надія Казимирівнаінженер 1 категорії
старший лаборантМЕЛЕХ Руслана Ярославівнастарший лаборант
аспірантБУГАЄНКО Олег Сергійовичаспірант
аспірантБУФАН Юрій Ярославовичаспірант
аспірантКАРАСЕНКО Федір Віталійовичаспірант
аспірантКАШЕБА Мирослав Дмитровичаспірант
аспірантПРИСЯЖНИЙ Андрій Ігоровичаспірант

Кафедра експериментальної фізики

завідувачВОЛОШИНОВСЬКИЙ Анатолій Степановичзавідувач
професорВІСТОВСЬКИЙ Віталій Володимировичпрофесор
професорРОМАНЮК Микола Олексійовичпрофесор
професорФРАНІВ Андрій Васильовичпрофесор
доцентБРЕЗВІН Руслан Степановичдоцент
доцентКУРЛЯК Василь Юрійовичдоцент
доцент, інженер 1 категорії (сумісник)ПАШУК Ігор Петровичдоцент, інженер 1 категорії (сумісник)
асистентМАЛИЙ Тарас Сергійовичасистент
провідний науковий співробітникГАМЕРНИК Роман Васильовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникАНТОНЯК Олег Тарасовичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникЖИШКОВИЧ Андрій Володимировичстарший науковий співробітник
завідувачКАРПЛЮК Лідія-Дарія Теодорівназавідувач
провідний інженерМАНЬКОВСЬКА Ірина Григорівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїДУЛЬКА Любов Василівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАЗДРІЙ Ольга Михайлівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїХАПКО Зінон Андрійовичінженер 1 категорії
аспірантДЕНДЕБЕРА Микола Петровичаспірант
аспірантЦЮМРА Володимир Богдановичаспірант

Кафедра загальної фізики

завідувачСТАДНИК Василь Йосифовичзавідувач
доцентДЕМКІВ Тарас Михайловичдоцент
доцентКОНОПЕЛЬНИК Оксана Ігорівнадоцент
доцентФТОМИН Назар Євгенійовичдоцент
доцентЧОРНОДОЛЬСЬКИЙ Ярослав Миколайовичдоцент
молодший науковий співробітникЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичмолодший науковий співробітник
завідувачКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач
завідувачНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер
провідний інженерРУДИШ Мирон Ярославовичпровідний інженер
інженер 1 категоріїЛЕХІВ Раїса Іванівнаінженер 1 категорії
старший лаборантГУРАЛЬ Люба Мар'янівнастарший лаборант
старший лаборантДАЦЮК Ірина Дмитрівнастарший лаборант
аспірантКАРНАУШЕНКО Владислав Олександровичаспірант
аспірантМАТВІЇВ Роман Богдановичаспірант
аспірантСУДАК (СОКОЛЮК) Іванна Василівнааспірант

Кафедра теоретичної фізики

завідувачТКАЧУК Володимир Михайловичзавідувач
професорВАКАРЧУК Іван Олександровичпрофесор
професорРОВЕНЧАК Андрій Адамовичпрофесор
доцентГНАТЕНКО Христина Павлівнадоцент
доцентГРИГОРЧАК Орест Івановичдоцент
доцентМИГАЛЬ Василь Михайловичдоцент
доцентПАСТУХОВ Володимир Степановичдоцент
доцентСАМАР Микола Івановичдоцент
доцентСТЕЦКО Микола Миколайовичдоцент
старший викладачКРИНИЦЬКИЙ Юрій Степановичстарший викладач
науковий співробітникКУЗЬМАК Андрій Романовичнауковий співробітник
інженер 1 категоріїКІКТЄВА Олена Юліанівнаінженер 1 категорії
старший лаборантЯРЕМА Василина Леонтіївнастарший лаборант
аспірантСОБКО Богдана Юріївнааспірант
аспірантТАТАРИН Михайло Богдановичаспірант

Кафедра фізики металів

завідувачМУДРИЙ Степан Івановичзавідувач
професорМИКОЛАЙЧУК Олексій Гордійовичпрофесор
професор (сумісник)ПЛЕВАЧУК Юрій Олександровичпрофесор (сумісник)
професорЩЕРБА Іван Дмитровичпрофесор
професор (сумісник)ЯКІБЧУК Петро Миколайовичпрофесор (сумісник)
доцентШТАБЛАВИЙ Ігор Івановичдоцент
асистентБІЛИК Роман Миколайовичасистент
асистентПРИСЯЖНЮК Віктор Івановичасистент
головний науковий співробітникСКЛЯРЧУК Василь Михайловичголовний науковий співробітник
науковий співробітникЛЮДКЕВИЧ Уляна Іванівнанауковий співробітник
науковий співробітникНИКИРУЙ Юлія Семенівнанауковий співробітник
молодший науковий співробітникШВЕД Олена Василівнамолодший науковий співробітник
провідний інженерДОБРЯНСЬКА Леся Орестівнапровідний інженер
провідний інженер, асистент (сумісник)КУЛИК Юрій Орестовичпровідний інженер, асистент (сумісник)
інженер 1 категоріїМОРОЗЕВИЧ Любов Михайлівнаінженер 1 категорії
інженерОСИПЕНКО Віталій Пантелеймоновичінженер
інженерСОКОЛЮК Богдан Івановичінженер
старший лаборантЛУЦИК Нестор Юліановичстарший лаборант
докторант, доцент (сумісник)КОРОЛИШИН Андрій Володимировичдокторант, доцент (сумісник)
аспірантДУФАНЕЦЬ Марта Василівнааспірант
аспірантОВСЯНИК Роман Євгеновичаспірант
аспірантОЛІЙНИК Захарій Максимовичаспірант
аспірантПЛЕЧИСТИЙ Валерій Станіславовичаспірант
аспірантТКАЧ Ольга Романівнааспірант

Кафедра фізики твердого тіла

завідувачКАПУСТЯНИК Володимир Богдановичзавідувач
доцентБОВГИРА Олег Вікторовичдоцент
доцентГРЕЧУХ Тарас Зіновійовичдоцент
доцентЕЛІЯШЕВСЬКИЙ Юрій Ігоровичдоцент
доцентКОВАЛЕНКО Марія Василівнадоцент
доцентТУЗЯК Оксана Ярославівнадоцент
доцентТУРКО Борис Ігоровичдоцент
завідувачСЕРКІЗ Роман Ярославовичзавідувач
аспірантГРИЦАК Андрій Михайловичаспірант
аспірантДЗІКОВСЬКИЙ Віктор Євгеновичаспірант
аспірантЛОБОДА (ОСТАПЕНКО) Наталя Анатоліївнааспірант
аспірантРУДКО Микола Степановичаспірант
аспірантСЕМАК Світлана Ігорівнааспірант
аспірантТОПОРОВСЬКА Лілія Романівнааспірант
аспірантЧОРНІЙ Юрій Володимировичаспірант

Лабораторія комп'ютерної техніки (кафедра загальної фізики)

завідувачНОВОСАД Ірина Степанівназавідувач
провідний інженерРАДКОВСЬКА Оксана Володимирівнапровідний інженер

Міжкафедральна лабораторія практикуму з загальної фізики (кафедра загальної фізики)

завідувачКУХАРСЬКА Леся Володимирівназавідувач
провідний інженер (сумісник)ЛЕХІВ Раїса Іванівнапровідний інженер (сумісник)
провідний інженерРУДИШ Мирон Ярославовичпровідний інженер
провідний інженер (сумісник)ЩЕПАНСЬКИЙ Павло Андрійовичпровідний інженер (сумісник)
старший лаборантГУРАЛЬ Люба Мар'янівнастарший лаборант
старший лаборантДАЦЮК Ірина Дмитрівнастарший лаборант

Лабораторія ядерної фізики (кафедра фізики твердого тіла)

завідувачСАДОВИЙ Богдан Степановичзавідувач
інженер 1 категоріїПАРТИКА Мар'ян Вікторовичінженер 1 категорії
старший лаборантМАНДРИКА Андрій Васильовичстарший лаборант