Навчальний план

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки – Прикладна фізика 6.040204

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Атомна фізика 32 32 32 2:2 Іспит
Електродинаміка 32 2:0 Немає
Історія України 32 16 2:1 Іспит
Методи математичної фізики 32 16 2:1 Іспит
Теоретична механіка і основи механіки cуцільних середовищ 48 32 3:2 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 16 32 1:2 Іспит
Основи педагогіки і психології 16 16 1:1 Залік

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дифракційні методи дослідження матеріалів 16 16 1:1 Залік
Електродинаміка 16 32 1:2 Іспит
Квантова механіка і елементи квантової інформації 48 32 3:2 Залік
Методика викладання фізики 16 32 1:2 Іспит
Основи радiоелектроніки 16 16 1:1 Залік
Фізичний практикум з ядерної фізики 32 0:2 Залік
Ядерна фiзика 32 32 32 2:2 Іспит
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Наноматеріали і нанотехнології спецпрактикум 48 0:3 Залік
Аналогові та цифрові методи обробки зображень 16 16 1:1 Залік
Сенсори та перетворювачі фізичних величин 16 16 1:1 Іспит
Наноматеріали і нанотехнології 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова механіка і елементи квантової інформації 24 24 1,5:1,5 Іспит
Основи охорони праці 12 12 0,8:0,8 Іспит
Основи радіоелектроніки 24 24 1,5:1,5 Іспит
Філософія 12 24 0,8:1,5 Іспит
Фізвиховання 12 0:0,8 Залік
Економіка 6 6 0,4:0,4 Залік
Основи науково-методичної експертизи 12 12 0,8:0,8 Залік
Спектральна експертиза матеріалів та сигналів 12 24 0,8:1,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Дифракційні методи дослідження матеріалів 32 32 2:2 Іспит
Екологія 16 1:0 Залік
Квантова електроніка 24 24 1,5:1,5 Іспит
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 16 32 1:2 Залік
Комп’ютерні вимірювальні системи 16 32 1:2 Залік
Політологія 16 16 1:1 Залік
Термодинаміка і статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика діелектричних кристалів 16 16 1:1 Іспит
Фізика низьких температур 16 16 1:1 Залік
Акустичні методи експертизи 32 32 2:2 Залік