Навчальний план

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Напрям підготовки – Прикладна фізика 6.040204

5-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електродинаміка 32 2:0 Залік
Історія України 32 16 2:1 Іспит
Українська мова за професійним спрямуванням 6 10 0,4:0,6 Іспит

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Електродинаміка 32 32 2:2 Іспит
Квантова механіка і елементи квантової інформації 48 32 3:2 Залік
Методика викладання фізики 16 32 1:2 Іспит
Основи радiоелектроніки 16 16 1:1 Залік
Фізичний практикум з ядерної фізики 32 0:2 Залік
Ядерна фiзика 32 32 2:2 Диф. залік
Фізвиховання 32 0:2 Залік
Наноматеріали і нанотехнології спецпракт. 48 0:3 Залік
Наноматеріали і нанотехнології 32 2:0 Залік

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова механіка і елементи квантової інформації 24 24 1,5:1,5 Іспит

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова електроніка 24 24 1,5:1,5 Іспит
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 16 32 1:2 Залік
Комп’ютерні вимірювальні системи 16 32 1:2 Залік
Термодинаміка і статистична фізика 32 32 2:2 Іспит
Фізика діелектричних кристалів 32 16 2:1 Іспит
Фізика низьких температур 16 16 1:1 Залік
Дисципліна на вибір 1:Акустичні методи експертизи
Фізика нанорозмірних об’єктів
32 32 2:2 Залік
Дисципліна на вибір 2:Дифракційні методи дослідження матеріалів
Фізика напівпровідників і діелектриків
32 32 2:2 Іспит