Навчальний план (спеціальність – прикладна фізика та наноматеріали)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Експертні системи у фізиці 16 16 1:1 Залік
Електронна мікроскопія 32 32 2:2 Залік
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Іспит
Прикладна спектроскопія 32 32 2:2 Залік
Психологія 16 1:0 Іспит
Фізико-хімічні методи дослідження 16 16 1:1 Залік
Фізичні основи комп’ютерних систем 32 32 2:2 Іспит
Частинна методика викладання фізики 32 48 2:3 Іспит