Навчальний план

Галузь знань – 0402 “Фізико-математичні науки”
Спецальність – 8.04020601 “Астрономія”

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Англійська мова за фаховим спрямуванням 32 0:2 Іспит
Квантова теорія твердого тіла 16 16 1:1 Іспит
Космічна магнетогідродинаміка 32 16 2:1 Залік
Методика викладання фізики і астрономії у ВНЗ 32 16 2:1 Залік
Основи космомікрофізики 32 2:0 Залік
Філософія 32 2:0 Іспит
Астрофізика високих енергій 32 32 2:2 Іспит