Навчальний план

Галузь знань – 0402 “Фізико-математичні науки”
Спецальність – 8.04020601 “Астрономія”

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
32 16 2:1 Іспит
Англійська мова за фаховим спрямуванням 32 0:2 Іспит
Квантова теорія твердого тіла 16 16 1:1 Іспит
Методика викладання фізики у ВНЗ 16 32 1:2 Залік
Основи космомікрофізики 32 16 2:1 Залік
Філософія 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:
Астрофізика високих енергій
16 16 1:1 Іспит