Навчальний план

Галузь знань – 0402 “Фізико-математичні науки”
Спецальність – 8.04020601 “Астрономія”

11-й семестр