Навчальний план магістр (Фізика)

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Спеціальність – 8.04020301 “Фiзика”

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Акустооптика 16 16 1:1 Іспит
Англійська мова за фаховим спрямуванням 16 0:1 Іспит
Квантова теорія твердого тіла 16 16 1:1 Іспит
Методика викладання фізики у ВНЗ 32 16 2:1 Залік
Основи космомікрофізики 16 1:0 Залік
Фізична кристалографія 16 16 1:1 Залік
Філософія 32 2:0 Іспит
Дисципліна на вибір 1:Екзотичні статистики
Сучасні методи дослідження дефектів у кристалах
16 16 1:1 Залік
Спектроскопія швидкозмінних процесів 16 32 1:2 Іспит
Вибрані питання квантової статистичної механіки 32 16 2:1 Іспит