Навчальний план магістр (Фізика)

Галузь знань – 0402 Фізико-математичні науки
Спеціальність – 8.04020301 “Фiзика”