Практика

Бакалаври

  • Навчально-комп’ютерна (напрям підготовки “Прикладна фізика”) — курс II, семестр VI, тривалість – 2 тижні
  • Навчально-ознайомча (напрями підготовки “Фізика”) — курс III, семестр VI, тривалість – 2 тижні
  • Навчально-ознайомча (напрями підготовки “Астрономія”) — курс III, семестр VI, тривалість – 4 тижні
  • Педагогічна (напрям підготовки “Фізика”, “Прикладна фізика”) — курс IV, семестр VII, тривалість – 4 тижні.

Спеціалісти

  • Педагогічна (спеціальності “Фізика”, “Астрономія”) — курс V, семестр X, тривалість – 8 тижнів.
  • Педагогічна (спеціальність “Фізика твердого тіла”) — курс V, семестр X, тривалість – 4 тижнів.
  • Виробнича переддипломна (“Фізика”, “Фізика конденсованого стану”, “Прикладна фізика” і “Астрономія”) — курс V, семестр X, тривалість – 8 тижнів

Магістри

  • Педагогічна асистентська (спеціальності “Фізика”,”Астрономія”,”Фізика твердого тіла”)— курс VІ, семестр XІІ, тривалість – 6 тижнів.
  • Науково-виробнича (спеціальності “Фізика”, “Фізика конденсованого стану” і “Астрономія”) — курс VI, семестр XII, тривалість – 8 тижнів

Наскрізна програма практик