Правила прийому

Відповідно до Правил прийому на 2017 рік вступ на базі повної загальної середньої освіти буде проходити на основі сертифікатів ЗНО 2017 та 2016 років. Випускники шкіл попередніх років повинні пройти ЗНО у цьому році.

Згідно «Положення про Всеукраїнські олімпіади вищого навчального закладу для професійної орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти» Ви можете отримати до 20 додаткових балів (за предмет «фізика») при вступі на факультет, якщо приймете участь в «Олімпіаді з фізики для вступників на фізичний факультет».

Звертаємо Вашу увагу, що цьогоріч можна буде подати до 9 заяв на 4 спеціальності, на яких передбачено прийом за кошти державного бюджету.

Під час подання заяв абітурієнт має вказати пріоритетність спеціальностей. Тобто, абітурієнт повинен вказати, в якій черговості він хотів би навчатися за обраними спеціальностями: пріоритет №1 – це заява на обрану спеціальність у вищому навчальному закладі, де Ви бажаєте навчатися найбільше. Пам’ятайте, якщо Ви бажаєте навчатись на фізичному факультеті ЛНУ імені Івана Франка, то обирайте спеціальність і вказуйте найвищий пріоритет. Шановні вступники, для більшої ймовірності навчання у нас на факультеті Ви можете подати заяви на усі три спеціальності, вказавши пріоритет №1, №2 та №3.

Для вступу на фізичний факультет необхідно подати три сертифікати: з математики (базовий рівень), української мови і літератури (базовий рівень) та фізики або іноземної мови. Також до уваги береться середній бал документа про повну загальну середню освіту (переведений у 200-бальну шкалу). Вагові коефіцієнти сертифікатів показано у таблиці.
Спеціальності Сертифікати та ін. Вагові коефіцієнти Мінімальний бал
1. Фізика та астрономія

2. Прикладна фізика та наноматеріали

3. Середня освіта. Фізика

Математика
(базовий рівень)
0,4 100
Українська мова і література
(базовий рівень)
0,25 100
Фізика або іноземна мова 0,2 100
Середній бал атестату 0,1
Особливі успіхи (олімпіади, МАН, підготовчі курси) 0,05

У 2017 році для розрахунку конкурсного балу вводяться регіональний (РК), галузевий (ГК), сільський (СК) та першочерговий (ПЧК) коефіцієнти.
Для вступу на фізичний факультет враховуються такі коефіцієнти:
РК = 1,01 – у м. Львів;
ГК = 1,03 — для поданих заяв з пріоритетом 1;
СК = 1,02 для осіб, зареєстрованих у сільських населених пунктах, які здобули повну загальну середню освіту у навчальних закладах, що знаходяться на території населених пунктів сільської місцевості, у рік вступу.

Конкурсний бал (КБ) розраховується за формулою:

КБ = 0,4·П1мат+0,25·П2укр.мова+0,2·П3фізика/іноземна+0,1·Аатестат+0,05·ОУінше
де П1мат – бали, отримані на ЗНО з математики,
П2укр.мова – бали, отримані на ЗНО з укр.мови,
П3фізика/іноземна – бали, отримані на ЗНО з фізики або іноземної мови,
Аатестат – бал атестату
ОУінше – бал за особисті успіхи.

Остаточно конкурсний бал (КБкінцевий) розраховується шляхом множення (КБ) на добуток регіонального (РК), галузевого (ГК) та сільського (СК) коефіцієнтів.

Отже,

КБкінцевий = КБ·(1,01·1,03·1,02) = КБ·1,061 – для вступників із сільської місцевості;

КБкінцевий = КБ·(1,01·1,03) = КБ·1,040 – для всіх інших вступників на фізичний факультет.

Детальніше про Розрахунок конкурсного балу при вступі до ВНЗ у 2017 році можна дізнатися за посиланням http://osvita.ua/vnz/consultations/44528/.

Максимальна сума балів, яку може набрати вступник, не перевищує 200.

Загальний ліцензований обсяг набору на фізичний факультет складає 300 осіб. Обсяг держзамовлення
у 2017 р. буде надано МОН на початку вступної кампанії.

Спеціальність – Фізика та астрономія
Обсяг держзамовлення, осіб (у 2016 році) 45
Ліцензований обсяг, осіб 125
Прохідний бал на бюджетну форму навчання (у 2016 році) 119,4
Спеціальність – Прикладна фізика та наноматеріали
Обсяг держзамовлення, осіб (у 2016 році) 27
Ліцензований обсяг, осіб 75
Прохідний бал на бюджетну форму навчання (у 2016 році) 118,7
Спеціальність – Середня освіта. Фізика
Нова спеціальність, вводиться з 2017 р.
Ліцензований обсяг, осіб 100
Вартість навчання на фізичному факультеті, грн. (у 2017-2018 н.р.) 7647

Детальну інформацію про правила прийому розміщено на сторінці приймальної комісії університету. Також повну версію правил прийому можна завантажити у форматі *.pdf.

ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ
рекомендовані вступники повинні подати оригінали документів:

  • на місця державного замовлення – до 18.00 05 серпня;
  • на місця за кошти фізичних та юридичних осіб – до 18.00 11 серпня (денна форма навчання).

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
які необхідно подати для зарахування на навчання

(див. http://admission.lnu.edu.ua/podannya-oryhinaliv/):

  • Оригінал і копію документа про освіту;
  • Оригінал і копію додатка документа про освіту;
  • Оригінал і копію сертифіката ЗНО та інформаційну картку;
  • Копію документа, що посвідчує особу (паспорт, свідоцтво про народження) та пред’явити оригінал;

Якщо паспорт виготовлений у вигляді ID картки, необхідно додати довідку про місце реєстрації вступника.

  • Копію довідки про присвоєння індивідуального податкового номера (ІПН) та пред’явити оригінал;
  • Підписані фотокартки 3*4 см – 4 шт.;

Кожна фотокартка повинна містити на зворотній стороні прізвище, ім’я та по-батькові, номер та назву спеціальності, на яку вступник подає оригінали документів

  • Копію документа, що засвідчує відношення до військового обов’язку (військовий квиток, приписне свідоцтво) та пред’явити оригінал (за наявності);
  • Копії документів, що засвідчують особливі умови вступу (пільги) вступника та пред’явити оригінали.

Для підтвердження застосування сільського коефіцієнта необхідно подати оригінал довідки з сільської ради за формою №13, затвердженою постановою КМУ №207 від 2 березня 2016 року.

Документи приймають у к.216 головного корпусу (вул. Університетська, 1).

ШАНОВНІ АБІТУРІЄНТИ!

Зверніть увагу, що оприлюднення рейтингового списку осіб, рекомендованих до зарахування на місця державного замовлення має відбутися не пізніше 12 год. 1 серпня, але може бути і раніше. Слідкуйте за інформацією на сайті Університету (http://admission.lnu.edu.ua/), або на сайті інформаційної системи «Конкурс»:
спеціальність 104 Фізика та астрономія – http://vstup.info/2017/282/i2017i282p364887.html;
спеціальність 105 Прикладна фізика та наноматеріали – http://vstup.info/2017/282/i2017i282p365509.html;
спеціальність 014.8 Середня освіта(Фізика) – http://vstup.info/2017/282/i2017i282p365498.html.

Відповідно до Розділу Х Правил прийому з 13 по 18 серпня відбуватиметься переведення на вакантні місця державного замовлення пільгових категорій вступників, а також вступників на спеціальності, зазначені у Додатку 10 Правил прийому, які не отримали право на місця за державним замовленням.

Телефони для довідок:
(032)239-41-16 (деканат),
067-494-69-93 (зав. каф. астрофізики Богдан Мелех),
093-129-74-67.

Шановний абітурієнте! Обирай спеціальність, яка тобі до вподоби, та вступай на фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка!