Спеціальності

Освітній рівень – Бакалавр (4 роки навчання):

Фізика та астрономія
(Спеціалізації – теоретична фізика та астрономія; експериментальна фізика; комп’ютерна фізика)

Прикладна фізика та наноматеріали
(Спеціалізації – фізична експертиза матеріалів та процесів; нанофізика та наноматеріали)

Середня освіта. Фізика
(Спеціалізація – фізика та астрономія)

 Освітній рівень – Магістр (2 роки навчання):

Фізика та астрономія

Прикладна фізика та наноматеріали