Спеціальності

Освітній рівень – Бакалавр (4 роки навчання):

Фізика та астрономія
(Спеціалізації – фізика та астрономія; комп’ютерна фізика)

Прикладна фізика та наноматеріали
(Спеціалізації – нанофізика та наноматеріали; комп’ютерні технології в прикладній фізиці)

Середня освіта. Фізика
(Спеціалізація – фізика та астрономія)