Диференціальна геометрія і векторний аналіз (Фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: теоретичної фізики

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
62.5Залік

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
616Криницький Ю. С.ФзФ-31(1)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
616ФзФ-31(1)Криницький Ю. С.

Опис навчальної дисципліни

У цьому курсі передбачено вивчення таких розділів: основні теорії многовидів та числення диференціальних форм.

Метою курсу є ознайомлення студентів фізиків-теоретиків із основами математичного апарату теорії многовидів, геометрії з афінною зв’язністю, ріманової геометрії, теорії диференціальних форм, теорії інтегрування на многовидах; завданням — підготовка студентів до наступного оволодіння ними загальної теорії відносності.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

  • основні співвідношення диференціальної геометрії ріманових многовидів.

вміти:

  • проводити обчислення основних диференціально-геометричних характеристик ріманових просторів.

Рекомендована література

  1. П. К. Рашевский. Риманова геометрия и тензорный анализ. М.: Наука, 1964.
  2. А. С. Мищенко, А. Т. Фоменко. Курс дифференциальной геометрии и топологии. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
  3. Э. Г. Позняк, Е. В. Шикин. Дифференциальная геометрия: Первое знакомство. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990.
  4. Б. А. Дубровин, С. П. Новиков, А. Т. Фоменко. Современная геометрия: Методы и приложения. М.: Наука, 1979