Фізика напівпровідників і діелектриків (Прикладна фізика)

Тип: На вибір студента

Кафедра: фізики твердого тіла

Навчальний план

СеместрКредитиЗвітність
72.5Залік
84Іспит

Лекції

СеместрК-сть годинЛекторГрупа(и)
712доцент Тузяк О. Я.
832доцент Тузяк О. Я.ФзП-42(1), ФзП-42(2)

Лабораторні

СеместрК-сть годинГрупаВикладач(і)
712доцент Тузяк О. Я., доцент Тузяк О. Я.
832ФзП-42(1)доцент Тузяк О. Я.
ФзП-42(2)доцент Тузяк О. Я.

Опис навчальної дисципліни

У спецкурсі вводиться ряд основних означень для напівпровідників та діелектриків, описуються та класифікуються їх фізичні властивості, зокрема кінетичні, оптичні, контактні та резонансні явища. Поглиблюється поняття енергетичної структури речовини. Розглядається поведінка напівпровідників у електричному та магнітному полях, особливості поведінки діелектриків у сильних полях. Пояснюються принципи роботи найпоширеніших напівпровідникових приладів. На завершення курсу описуються класичні методи дослідження напівпровідникових та діелектричних структур, їх можливості, чутливість та обмеження.

В результаті вивчення даного курсу студент повинен

знати:

 • основні характеристики напівпровідникових речовин та їх структуру, у тому числі енергетичну;
 • фізичні властивості напівпровідників, зокрема кінетичні, оптичні, контактні та резонансні явища;
 • загальні характеристики діелектриків.

вміти:

 • підбирати оптимальні методи дослідження напівпровідників та діелектриків;
 • розуміти основні принципи роботи приладів на основі напівпровідників та діелектриків;
 • читати і опрацьовувати експериментальні спектри поглинання і пропускання кристалів;
 • пояснювати причини поведінки напівпровідників та діелектриків у різних полях;
 • використовувати набуті знання у самостійній науковій роботі.

Рекомендована література

 1. Зегря Г.Г., Перель В.И. Основы физики полупроводников.- М.: Физматлит. 2009 — 333 с.
 2. Ю П., Кардона М. Основы физики полупроводников. -3-е изд., испр. и доп. – М.: Физматлит, 2002. – 560 с.
 3. Третяк О.В., Лозовський В.З. Основи фізики напівпровідників. – К.: Видавничо-поліграфічний центр”Київський університет”, 2007. – Т. 1. – 338 с.
 4. Смит Р. Полупроводники.- М.: Мир, 1982.- 560 с.
 5. Стильбанс Л.С. Физика полупроводников. Москва, «Советское радио», 1967. -452 с.
 6. Поплавко Ю.М. Физика диэлектриков. –  Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1980.
 7. Фистуль В.И. Введение в физику полупроводников. – М.: Высшая школа, 1984.
 8. Орешкин П.Т. Физика полупроводников и диэлектриков. – М.: Высшая школа, 1977