Кафедра експериментальної фізики

 • Про кафедру
 • Співробітники
 • Навчальні дисципліни
 • Викладацький розклад
 • Методичні матеріали
 • Новини

Дивитися історію кафедри

Утворення і початок наукової діяльності кафедри експериментальної фізики припадають на 1872 рік і обумовлені поділом кафедри математичної фізики філософського факультету Львівського університету. Першим завідувачем кафедри став Томаш Станецький, який її очолював до 1891 року. Розбудова кафедри і поява її теперішніх корпусів у 1897 році пов’язані з ім’ям Ігнаці Тшаска-Закшевського, який був її завідувачем з 1892 по 1920 рік.
У становлення і розвиток фундаментальних оптичних і спектральних досліджень на кафедрі вагомий внесок зробили також Маріян Смолуховський, фізик світової слави, який розпочав свою роботу у Львівському університеті у 1898 р., та Станіслав Лорія, який очолював кафедру від 1927 року аж до закриття Львівського університету в 1941 році, викликаного подіями світової війни. Фізик-теоретик С.Лорія розпочав інтенсивні дослідження флуоресценції, розподілу енергії в емісійних спектрах, поглинання світла парами металів.

Відновила свою наукову і педагогічну роботу кафедра в 1944 році з новим завідувачем В.А.Кучером, і відразу, під керівництвом В.С.Міліянчука, започатковує новий напрямок досліджень з атомної спектроскопії, впливу неоднорідних полів на атомні спектри. В 1945 році з кафедри експериментальної фізики виділяється кафедра загальної фізики. У наступні роки, коли кафедру очолювали Д.Д.Лазебник (з 1947 по 1948 рік), О.І.Андрієвський (1948 і 1949 роки), Н.В.Понирко (з 1949 по 1953 рік), продовжується розширення оптико-спектральних досліджень, освоюються нові методики вирощування кристалів (Ф.М.Алемайкін, Б.О.Белікович), відновлюються дифракційні методи дослідження кристалів (В.П.Цвєтков).
У 1953-1962 роках завідувачем кафедри була Л.К.Клімовська. У ці роки найбільш значні наукові здобутки кафедри пов’язані з дослідженнями спектроскопії кристалів (Л.К.Клімовська, В.Н.Вишневський, О.Б.Лискович), фізики напівпровідників (М.В.Пашковський, О.І.Андрієвський), рентгенометалофізики (В.П.Цвєтков, Н.Ф.Кравцова, Я.Й.Дутчак, Я.М.Захарко, О.Г.Миколайчук), електрофізики (Б.М.Палюх, Р.М.Кушнір), астрофізики (М.С.Ейгенсон, С.А.Каплан). Нові напрямки досліджень дали змогу виділити з кафедри експериментальної фізики кафедру фізики твердого тіла, яка згодом (1963–64) ділиться на кафедри: рентгенометалофізики (завідувач Я.Й. Дутчак), фізики твердого тіла (завідувач А.Ю. Глауберман), фізики напівпровідників (завідувач М.В. Пашковський). Утворення нових кафедр дало можливість сконцентрувати зусилля на підготовці студентів оптико-спектральної спеціалізації.
У 1962–1971, 1974–1977 роках кафедру очолював В.Н.Вишневський (1971–1973 – в.о.зав.кафедри Туркевич Василь Васильович). В цей час розпочинаються дослідження з люмінесценції кристалів, ВУФ-спектроскопії. Розгорнуті в 70-х роках О.Г.Влохом дослідження з нелінійної та параметричної оптики привели до відкриття явища електрогірації. У 1977-1996 роках завідувач кафедри – М.О.Романюк. У 1979 році зі співробітників кафедри утворюється нова кафедра – нелінійної оптики (завідувач О.Г.Влох). У ці роки на кафедрі розпочинаються дослідження з спектроскопії нелінійно-оптичних матеріалів, вивчення зонно-енергетичного спектру твердих тіл, кінетики швидкозмінних процесів, інверсії двозаломлення. У 1996 – 2003 рр. кафедру очолював І.В.Стефанський. З 2003 року завідувачем кафедри є А.С.Волошиновський.

У кадровому відношенні підготовка спеціалістів забезпечується 3 професорами, 5 доцентами; 4 працівниками учбово-допоміжного персоналу та 4 працівниками науково-дослідної частини. Серед них заслужений професор Львівського національного університету, Заслужений діяч науки і техніки України М.О.Романюк, заслужений професор Львівського національного університету Волошиновський А.С.
Традиційні тісні наукові контакти кафедра підтримує з львівськими науковими та виробничими організаціями, Інститутом фізики НАН України, Київським національним університетом імені Т.Г.Шевченка та з рядом закордонних інституцій в Дарсбері, Оксфорді (Англія), Гамбурзі (Німеччина), Вроцлаві, Познані, Ченстохові (Польща), Ліоні (Франція), Афінах (Греція), Цюріху (Швейцарія), Мінську (Білорусь), Ризі (Латвія), Санкт-Петербурзі (Росія).
Кафедра експериментальної фізики забезпечує фундаментальну підготовку з оптики кристалів, що дає можливість її вихованцям працювати в сучасних областях фізики, фізичної, оптоелектронної і лазерної техніки. Серед більше як 1300 випускників кафедри є академіки, біля 40 докторів і понад 200 кандидатів наук, директори шкіл, технікумів, заводів. Серед них: М.С. Бродин, І.А. Климишин, П.Г. Іваницький, Ю.П. Гнатенко, А.О. Борщ, Е.В. Соболєв, К.М. Салькова, І.М. Болеста, А.О. Матковський, Й.Д. Набитович, І.І. Половинко, І.В. Кітик, Мацко М.Г., М.М. Ваків, Б.Г. Мицик, Б.В.Андрієвський, О.Б. Лискович, Я.М. Бондарчук та ін. Випусники і аспіранти кафедри працюють у вузах України, зокрема понад 20 осіб у вузах м. Львова: – у Національному університеті “Львівська політехніка”: доц. Мороз Є.Г., доц. Габа В.М., доц. Віблий І.Ф., доц. Токарівський М.В., доц. Кузик М.П., доц. Романюк М.М., доц. Мороз І.Є., доц. Франів О.В. та ін.; у Львівському аграрному університеті: проф. Мягкота С.В., доц. Костецький О.М., доц. Білий Я.М.; у Львівській державній академії ветеринарної медицини: доц.Тернавська С.В.; у Дрогобицькому національному педагогічному університеті: доц. Станько М.Г.; у вузах Івано-Франківська – біля 10 осіб, серед них проф.Чернов Б.О.; у Національному Лісотехнічному університеті України: доц. Вайданич В.І.
Підготовка кадрів велася через аспірантуру, докторантуру та участь викладачів, співробітників та співшукачів кафедри у науковій роботі. Після відновлення роботи кафедри у 1944 році співробітниками кафедри (аспірантами, співшукачами) захищено 11 докторських дисертацій та 68 кандидатських дисертацій.

У різні роки кафедру очолювали:
1872–1891 – професор Станецький Томаш;
1892–1920 – професор Закшевський Ігнацій;
1920–1926 – професор Негруш Роман;
1927–1941 – професор Лорія Станіслав;
1944–1946 – професор Кучер Володимир Антонович;
1947–1948 – доцент Лазебник Дмитро Данилович;
1948–1949 – професор Андрієвський Олександр Іванович;
1949–1953 – професор Понирко Никандр Владиславович;
1953–1962 – доцент Клімовська Любов Костянтинівна;
1962–1971, 1974–1977 – доцент Вишневський Василь Никанорович;
1971–1973 – доцент Туркевич Василь Васильович;
1977–1996 – професор Романюк Микола Олексійович;
1996–2003 – доцент Стефанський Ігор Васильович;
з липня 2003 – професор Волошиновський Анатолій Степанович.

Сьогодні на кафедрі розвиваються такі основні напрями досліджень:
– Оптика нанорозмірних об’єктів
– Нелінійно-оптичні та фотоелектричні властивості фоторефрактивних кристалів
– Випромінювальна релаксація електронних збуджень у діелектричних кристалах
– Спектральна рефрактометрія сегнетоелектричних кристалів.Для Студента

Лабораторні з Оптики

– Цікаве та Корисне


Співробітники

завідувач кафедриВОЛОШИНОВСЬКИЙ Анатолій Степановичзавідувач кафедри
професорВІСТОВСЬКИЙ Віталій Володимировичпрофесор
професорРОМАНЮК Микола Олексійовичпрофесор
професорФРАНІВ Андрій Васильовичпрофесор
доцентБРЕЗВІН Руслан Степановичдоцент
доцентКУРЛЯК Василь Юрійовичдоцент
доцент, інженер 1 категорії (сумісник)ПАШУК Ігор Петровичдоцент, інженер 1 категорії (сумісник)
асистентМАЛИЙ Тарас Сергійовичасистент
провідний науковий співробітникГАМЕРНИК Роман Васильовичпровідний науковий співробітник
старший науковий співробітникАНТОНЯК Олег Тарасовичстарший науковий співробітник
старший науковий співробітникЖИШКОВИЧ Андрій Володимировичстарший науковий співробітник
завідувач лабораторіїКАРПЛЮК Лідія-Дарія Теодорівназавідувач лабораторії
провідний інженерМАНЬКОВСЬКА Ірина Григорівнапровідний інженер
інженер 1 категоріїДУЛЬКА Любов Василівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїПАЗДРІЙ Ольга Михайлівнаінженер 1 категорії
інженер 1 категоріїХАПКО Зінон Андрійовичінженер 1 категорії
аспірантДЕНДЕБЕРА Микола Петровичаспірант
аспірантЦЮМРА Володимир Богдановичаспірант

2 курс

3 курс

4 курс

5 курс

6 курс

Викладацький розкладМетодичні матеріали

На кафедрі постійно проводиться робота з підготовки і написанню монографій, підручників, навчальних посібників та методичних розробок.

Монографії:

 1. Довгий Я.О., Кітик І.В. Електронна будова і оптика нелінійних кристалів. – Львів: Світ, 1996. – 176 с.;
 2. Довгий Я.О. Чарівне явище надпровідність. – Львів: Євросвіт, 2000. – 440 с.;
 3. А.С.Волошиновський, П.О.Родний. Випромінювальні остовно-валентні переходи в широкощілинних діелектричних кристалах. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2004. – 200 с.;
 4. В.Габа. Спектрально-температурні деформації оптичних індикатрис у іонних кристалах та фізичні аспекти їх практичного застосування. – Львів: Ліга-Прес, 2006. – 228 с. (робота написана на матеріалах лабораторії кристалооптики КЕФ);
 5. В.Стадник, В.Габа. Рефрактометрія діелектричних кристалів з неспівмірними фазами. – Львів: Ліга-Прес, 2010. – 352 с. (робота написана на матеріалах лабораторії кристалооптики КЕФ).
 6. В. Стадник, М. Романюк, Р. Брезвін. Електронна поляризовність фероїків : монографія. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2014. – 306 с.
 7. І.Д. Герич, О.В. Булавенко, Л.Р. Остап’юк, А.С. Волошиновський, С.В. Мягкота. Флуоресцентна спектроскопія: можливості застосування в медичній практиці. –  Львів: Ліга-Прес, 2015. – 366 с.

Підручники:

 1. М.О.Романюк, А.С.Крочук, І.П.Пашук; за ред. проф. М.О.Романюка. Оптика – Львів : ЛНУ імені Івана Франка. 2012. – 564 с.;

Навчальні посібники:

 1. М.О. Романюк М.О. Кристалооптика: конспект лекцій. – Львів: ЛДУ, 1971. – 119 с.;
 2. М.О.Романюк. Акустооптика. – К.: УМК ВО, 1989. – 88 с. М.О.Романюк Кристалооптика. – К.: ІЗМН, 1997. – 432 с.;
 3. М.І.Колінько, А.С.Крочук. Атомна спектроскопія. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2005. – 194 с.;
 4. А.Франів. Вступ до фізики і техніки низьких температур. – Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. – 160 с.;
 5. Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Оптика. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2010. – 140 с.;
 6. Р.Г.Гнип, З.А.Хапко, В.В.Вістовський; за ред. проф. Якібчука П.М. Лекційні демонстрації з курсу загальної фізики. Молекулярна фізика і термодинаміка. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – 132 с.;
 7. А.В.Франів,О.В.Бовгира. Задачі з атомної фізики. – Львів: Вид. центр ЛНУ, 2011. – 210 с.
 8. М.О.Романюк. Практикум з кристалооптики і кристалофізики. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 362 с.;
 9. О.Я.Тузяк, В.Ю.Курляк. Основи електронної та зондової спектроскопії. – Львів, 2012. – 296 с.;
 10. М.О.Романюк. Кристалооптика: навч.посібник. – [2-ге вид. випр. і допов.]. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 456 с.;
 11. А.Франів, В.Стадник, В.Курляк. Фізика низьких температур : навч. посібник. – Львів: Видавн. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 362 с.

Лабораторні практикуми:

 1. Довгий Я.О. Практикум “Оптические квантовые генераторы”. – Киев: Вища школа, 1977.;
 2. М.Колінько, І.Пашук, І.Стефанський. Оптичний практикум. Частина 1. – Львів: ЛНУ, 2000. – 104 с. pdf;
 3. Довгий Я.О. Лазерний практикум. Львів: ЛНУ, 2004. – 210 с.;
 4. М.Колінько, І.Пашук, І.Стефанський. Оптичний практикум. Частина 2. – Львів: ЛНУ, 2004. – 70 с. pdf;
 5. В.Ю.Курляк, Л.Т.Карплюк, М.Р.Тузяк. Практикум з курсу “Атомна фізика” Львів: Вид. центр ЛНУ імені Івана Франка, 2008. – 112 с. pdf

Корисними для навчальної роботи також є:

 1. Пашук І.П., Стефанський І.В. та ін. Фізика – завдання і тести. Частина 1 і 2. – Київ: Генеза, 1993. – 275 с., 184 с.;
 2. В.Стадник, В.Курляк. З когорти плугатарів ( з нагоди 80-річчя від дня народження Миколи Олексійовича Романюка ). – Львів: Євросвіт, 2011. – 116 с.
 3. Шопа Г.М., Бондарчук Я.М. Творчість – його кредо: Зб. На пошану Ярослава Довгого. – Львів: Євросвіт, 2003.

Кафедра видала низку методичних вказівок до виконання лабораторних робіт з молекулярної спектроскопії і люмінесценції, кристалооптики і кристалофізики, акустооптики, фізики діелектриків, зі спецкурсу “Фізика і технологія газових лазерів”, “Лазерна метрологія”, “Техніка безпеки при роботі з лазерами” та ін.

Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція оптики та спектроскопії.

05.02.2018 | 12:52

Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а
Керівник підсекції – проф. Романюк М.О.
Секретар підсекції – асп. Кашуба А.І.
З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

Міграція автолокалізованих екситонів у SrF2. Асп. Чилій М.О., доц. Вістовський В.В., проф. Волошиновський А.С.
Люмінесцентно-кінетичні параметри YVO4:Bi. Ст. наук. співроб. Малий Т.С., наук. співроб. Жишкович А.В., доц. Антоняк О.Т.
Полімерні композити з вкрапленими наночастинками CeF3. Мол. наук. співроб. Галяткін О.О., доц. Демків Т.М., доц. Чорнодольський Я.М.
Шляхи поліпшення точності результатів лазерної локації. Зав. відділом Благодир Я.Т., пров. інж. Білінський А.І., інж...

Читати »

Звітна наукова конференція університету за 2016 рік. Підсекція оптики та спектроскопії.

05.02.2017 | 14:32

Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8а
Керівник підсекції – проф. Романюк М.О.
Секретар підсекції – асп. Кашуба А.І.
З а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

Вплив зовнішніх чинників на рефрактивні параметри кристалівRb2ZnCl4. Асп. Стахура В.Б., доц. Курляк В.Ю.
Швидка нелінійність Друде-Лоренца в фоторефрактивних кристалах. Пров. наук. співроб. Гамерник Р.В.
Дослідження люмінесценції з суб-пікосекундним часовим розділенням із використанням лазера на вільних електронах. Наук. співроб. Малий Т.С.
Спектральна залежність двопроменезаломлення твердих розчинів заміщення InxTl1-x Асп. Кашуба А.І., доц. Франів А.В., доц...

Читати »