Королишин Андрій Володимирович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Електронна пошта: andry.korolyshyn@lnu.edu.ua

Навчальні дисципліни

Розклад