Дзіковський Віктор Євгенович

Електронна пошта: viktor.dzikovskyy@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • оптичні властивості наноструктур на основі ZnO;
  • вплив домішок на електронну структуру ZnO

Публікації

  1. Гошовський В.І. Система збору інформації на базі мікрокомп’ютера Raspberry Pi / В.І. Гошовський, В.Є. Дзіковський, Р.В. Мисюк, В.Г. Рабик, І.С Сасовець // VIII Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 27 серпня – 30 серпня 2016 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка,  – С. 130-134.
  2. КушнірО. С. Статистичний розподіл і флуктуації довжин речень в українських, російських і англійських корпусах / О. С. Кушнір, О. С. Брик, В. Є. Дзіковський, Л. Б. Іваницький, І. М. Катеринчук , Я. П. Кісь // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні системи та мережі – 2016. Вип. 854. – С. 228-239.
  3. Гошовський В.І. Використання віддалених серверів зберігання інформації / В.І. Гошовський, В.Є. Дзіковський, Я.П. Кісь, Р.В. Мисюк, В.Г. Рабик, І.С Сасовець // IX Українсько-польська науково-практична конференція „Електроніка та інформаційні технології”: Збірник матеріалів 28 серпня – 31 серпня 2017 р. – Львів – Чинадієво: Видавн. центр Львів. нац. універ. ім. І. Франка,  – С. 118-121.
  4. Гошовський В.І. Система збирання інформації на основі мікрокомп’ютера Raspberry Pi /В.І. Гошовський, В.Є. Дзіковський, Р.В. Мисюк, В.Г. Рабик, І.С Сасовець // Електроніка та інформаційні технології – 2017. – Вип.  – С. 102-110.
  5. Кушнір О. С Статистика появи слів у природних і рандомних текстах / О. С. Кушнір, М. А. Альфавіцький, В. Є. Дзіковський, Л. Б. Іваницький, С. В Рихлюк, В. І. Сокульський // Вісник Національного університету Львівська політехніка. Інформаційні системи та мережі – 2017. Вип. 854. – С. 162-178.
  6. Moroz M. Predicting Equilibrium Geometries of Large Multicomponent Systems with Neural Networks / M. Moroz, O. Bovgyra, V. Franiv, V. Dzikovskyi // Procceedings of the Xth  International Scientific and Practical Conference “Electronics  and  Information  Technologies” (ELIT-2018), Lviv-Karpaty village, August 30 – September 2 2018. – Lviv: Ivan Franko  National University of Lviv, 2018. P. A61-A64.  https://doi.org/10.30970/elit2018.A19

Біографія

Народився 03.07.1986 р. в м. Броди Львівської області. 2009 р. – закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 2009 р. – інженер відділення електроніки Природничого коледжу. З 2014 р. – викладач Природничого коледжу. В 2018 – вступив в аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка.