Галяткін Олександр Олександрович

Посада: молодший науковий співробітник
кафедри експериментальної фізики

Вибрані публікації

Статті:

  1. Демків Т. Особливості утворення нано- та мікрокристалів у діелектричних матрицях CsI та KCl / Т. Демків, О. Галяткін, С. Мягкота [та ін.] // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. фіз. – 2013. – Вип. 48. – С. 173-179.
  2. Vistovskyy V. V. The luminescence of BaF2 nanoparticles upon high-energy excitation / V. V. Vistovskyy, A. V.  Zhyshkovych, O. O. Halyatkin [et al] // J. Appl. Phys. – 2014. – Vol. 116. – P. 054308(5).
  3. ПушакА. С. Люминесценция активированных ионами Eu2+ микрокристаллов SrX2 (X = Cl, I), диспергированных в матрице NaI / А. С. Пушак, В. В. Вистовский, Т. М. Демкив, А. А. Галяткин [и др.] // Оптика и спектроскопия – 2014. – Т. 117, № 4. – С. 611–615.
  4. Демків Т. Особливості утворення нано- та мікрокристалів у діелектричних матрицях NaCl, KCl та CsI / Т. Демків, О. Галяткін, С. Мягкота [та ін.] // Вiсник Львiвського унiверситету. Сер. фіз. – 2014. – Вип. 49. – С. 62-71.
  5. Demkiv T. M. Luminescent and kinetic properties of the polystyrene composites based on BaF2 nanoparticles / T. M. Demkiv, O. O. Halyatkin, V. V. Vistovskyy [et al] // Nucl. Instrum. Meth. Phys. Res. A. – 2016. – Vol. 810. – P. 1-5.

Наукова біографія

Закінчив фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка в 2013 році. Отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Фізика” і здобув кваліфікацію Магістр фізики.

З 2013 по 2016 року аспірант кафедри загальної фізики. Науковий керівник доц. Демків Т. М.

Опублікував 11 наукових праць.

Розклад