Лобода (Остапенко) Наталя Анатоліївна

Наукові інтереси

  • фазові переходи в кристалічних фероїках,
  • спектроскопія конденсованого стану,
  • фізика наноструктур

Публікації

  1. Kapustianyk V. Influence of isomorphous substitution of metal ion on the lowfrequency dielectric dispersion in NH2(CH3)2Al1xCrx(SO4)2*6H2O ferroelectrics / V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, Z. Czapla, S. Dacko, V. Rudyk, S. Sereda, N. Ostapenko // Phase Transitions. – 2017. – V.90, No 2. –P.175-188.
  2. Kapustianyk V. Comparative study of ferroelectric properties of DMAMe1-xCrxS (Me=Al, Ga) crystals // V. Kapustianyk, Czapla, S. Dacko, V. Rudyk, N. Ostapenko // Ferroelectrics. – 2017. – V 510. – p. 80-86.
  3. Kapustianyk V. Tuning a sign of magnetoelectric coupling in paramagnetic NH2(CH3)2Al1-xCrx(SO4)2×6H2O crystals by metal ion substitution / V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, Z. Czapla, V. Rudyk, R. Serkiz, N. Ostapenko, I. Hirnyk, J-F Dayen, M. Bobnar, R. Gumeniuk, B. Kundys // Scientific Reports. – 2017. – V. 7 p – 8.: 14109 doi:10.1038/s41598-017-14388-8.6.1.4.3.
  4. Ostapenko N. Comparative study of the phase transitions and spectral properties of NH2(CH3)2Me1-хСrx(SO4)2×6H2O (Me = Al, Ga) ferroelectrics / N. Ostapenko, V. Kapustianyk, Yu. Eliyashevskyy, V. Rudyk, Z. Czapla, Mokryi V// Journal of Alloys and Compounds. – 2018. – V.730. –P.417-423.
  5. Лобода Н.А. Особливості доменної структури і процесу формування нано- і мікрокристалів на поверхні монокристалів [NH2(CH3) 2]Al0,8Cr0,2(SO4)2×6H2O / Н.А. Лобода, В.Б. Капустяник, Ю.І. Еліяшевський, Б.Я Кулик, Р.Я. Серкіз, З.Чапля, Р.В. Біляк // Journal of Physical Studies. – 2018. – V. 22, No 2.– 2703 (7 p.).

Біографія

Освіта: фізичний факультет, Львівський національний університет імені Івана Франка (2006
– 2012 рр.)
З 2013 р. інженер ІІ категорії НТНЦ НД Львівського національного університету імені Івана
Франка,

2014 – 2018 рр . аспірант кафедри фізики твердого тіла.  У 2019 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Вплив катіонного
заміщення на діелектричну дисперсію і оптико-спектральні властивості кристалів AMe(SO 4 ) 2 *nH 2 O (A=NH 2 (CH 3 ) 2 , K; Me = Al, Ga,Cr)».

З 2019 р.  завідувач лабораторії ядерної фізики кафедри фізики твердого тіла  фізичного факультету.