Мудрий Степан Іванович

Посада: завідувач кафедри фізики металів

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Електронна пошта: stepan.mudry@lnu.edu.ua

Наукові інтереси

  • Структура та фізичні властивості металічних розплавів.
  • Структура аморфних металічних шарів.
  • Структура та властивості нанокомпозитних систем.

Навчальні дисципліни

Біографія

Народився 17.04 1949, с. Солонка Пустомитівського пайону Львівської області.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1971), доктор фіз..-мат. наук (1999, фізика металів), професор (2004), заслужений професор Львівського університету (2014).

Опублікував 5 навчальних посібників та монографій, понад 200 статей у міжнародних наукових журналах і понад 200 тез і статей у збірниках матеріалів наукових конференцій.

Керівник 9 захищених кандидатських дисертацій.

  • Член редколегії міжнародного журналу “Melts”;
  • Член експертної ради “Фізико-технічні проблеми матеріалознавства” при МОН України;
  • Член оргкомітетів міжнародних наукових конференцій з фізики невпорядкованих систем;
  • Член спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій у Львівському та Прикарпатському національних університетах

Детальна інформація у pdf-форматі

Нагороди

Нагрудний знак «Петро Могила»

Розклад