Новосядлий Богдан Степанович

Посада: професор кафедри астрофізики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Навчальні дисципліни

Розклад