Попель Олександр Михайлович

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

Телефон (робочий): (032) 239-94-43

Наукові інтереси

Теорія параметричних ефектів у сегнетоелектриках, електронних та коливних спектрів кристал. і аморфних матеріалів, дефектів у топол. невпорядкованих системах.

Навчальні дисципліни

Публікації

1. Двохвильові (граничні) коливання кристалів КН2РО4 (КДР) (Укр. фіз. журн.1974. Т. 19. № 12; зі співавт.);
2. О механизме структурного фазового перехода в кристаллах прустита и пираргерита, (препринт ИТФ – 79-131Р. К..,1979; с соавт.);
3. О вкладе групп РО4 в електрооптический эффект в кристаллах типа КН2РО4 (Укр. физ. Журн. 1985. Т. 30.№ 10; с соавт.);
4. The vibrational spectra of units of amorphous SiO2 (J. of Physical Studies (Lviv). 1997. vol. 1; with co-auth.)

Біографія

Popel

У 1977 році захистив кандидатську дисертацію “Мікроскопічна теорія електрооптичних і п’єзооптичних ефектів у кристалах типу КН2РО4”.

Наукові інтереси – теорія параметричних ефектів у сегнетоелектриках, електронних та коливних спектрів кристал. і аморфних матеріалів, дефектів у топол. невпорядкованих системах.

Автор близько 30 публікацій.

Читає курси “Термодинаміка і статистична фізика”, “Фізика твердого тіла”, “Квантова теорія твердого тіла”, “Філософські проблеми сучасної фізики”.

Розклад