Присяжнюк Віктор Іванович

Посада: асистент кафедри фізики металів

Телефон (робочий): (032) 239-43-06

Веб-сторінка: http://prysjan.ucoz.ua/index.html

Наукові інтереси

 • Отримання аморфних, полікристалічних та мікростуруктурованих металевих плівок.
 • Електрофізині та магнітні дослідження плівок подвійних сполу і багатошарових плівок.

Навчальні дисципліни

Публікації

Основні наукові праці:

 1. Присяжнюк В.І. Структурні особливості та та електричні властивості тонких плівок ScCu4 / Присяжнюк В.І. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –1998. –Вип.30. –С.129-131.
 2. Присяжнюк В.І. Дослідження термо-ЕРС аморфних плівок системи Fe-Gd / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –2000. –Вип.33. –С.150-152.
 3. Присяжнюк В.І. Електрофізичні властивості тонких плівок хімічних з'єднань системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Фізика і хімія твердого тіла. –2003 –Т.4, №2. –С.271-275.
 4. Присяжнюк В.І. Структурні особливості, кінетика кристалізації та фізичні властивості плівок сполуки GdFe2 / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Фізика і хімія твердого тіла. –2003 –Т.4, №4 –С.648-652.
 5. Миколайчук О. Вплив умов осадження на структуру конденсатів Gd-Fe / О.Миколайчук, Н.Луцик, В.Присяжнюк, О.Буберняк. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –2003. –Вип.36. –С.24-29.
 6. Prysyazhnyuk V. Influence of temperature on structure formation of Gd2Fe17 amorphous films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // Prace naukowe Wyzsza szkola pedagogichna w Czestochowie, Chemia i Ochrona rodowiska. –2005. –V.10. –P.45-49.
 7. Prysyazhnyuk V. Structure formation in Gd-Fe thin films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // J. of Non-Cristalline Solids. –2006. –V.352. –P.4299-4302.
 8. Prysyazhnyuk V. Stability and phase changes in thin layers of rare-earth metals/iron and other binary compounds / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // J. of Non-Cristalline Solids. –2008. –V.354. –P.4458-4460.
 9. Prysyazhnyuk V.I. Influence Of Ageing Processes On Structure And Physical Properties Of Amorphous-Crystalline Films Of Gd-Fe System / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk //Functional materials, –2013. –V.20, №1. –Р.64–67.

Методичні видання:

 1. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301 ‑ «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 19 с.; Освітньо-професійна програма / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 32 с.; Засоби діагностики / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 62 с.

Біографія

persfot_prysjan

Народився 09.02.1971, м. Львів.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1995)

Закінчив аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2000)

Опублікував біля 40 наукових праць