Присяжнюк Віктор Іванович

Посада: асистент кафедри фізики металів

Телефон (робочий): (032) 239-43-06

Веб-сторінка: prysjan.ucoz.ua

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Отримання аморфних, полікристалічних та мікростуруктурованих металевих плівок.
 • Електрофізині та магнітні дослідження плівок подвійних сполу і багатошарових плівок.

Навчальні дисципліни

Публікації

Статті

 1. Присяжнюк В.І. Структурні особливості та та електричні властивості тонких плівок ScCu4 / Присяжнюк В.І. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –1998. –Вип.30. –С.129-131.
 2. Присяжнюк В.І. Дослідження термо-ЕРС аморфних плівок системи Fe-Gd / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –2000. –Вип.33. –С.150-152.
 3. Присяжнюк В.І. Електрофізичні властивості тонких плівок хімічних з’єднань системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Фізика і хімія твердого тіла. –2003 –Т.4, №2. –С.271-275.
 4. Присяжнюк В.І. Структурні особливості, кінетика кристалізації та фізичні властивості плівок сполуки GdFe2 / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Фізика і хімія твердого тіла. –2003 –Т.4, №4 –С.648-652.
 5. Миколайчук О. Вплив умов осадження на структуру конденсатів Gd-Fe / О.Миколайчук, Н.Луцик, В.Присяжнюк, О.Буберняк. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –2003. –Вип.36. –С.24-29.
 6. Prysyazhnyuk V. Influence of temperature on structure formation of Gd2Fe17 amorphous films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // Prace naukowe Wyzsza szkola pedagogichna w Czestochowie, Chemia i Ochrona rodowiska. –2005. –V.10. –P.45-49.
 7. Prysyazhnyuk V. Structure formation in Gd-Fe thin films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // J. of Non-Cristalline Solids. –2006. –V.352. –P.4299-4302.
 8. Prysyazhnyuk V. Stability and phase changes in thin layers of rare-earth metals/iron and other binary compounds / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // J. of Non-Cristalline Solids. –2008. –V.354. –P.4458-4460.
 9. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301 ‑ «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 19 с.; Освітньо-професійна програма / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 32 с.; Засоби діагностики / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 62 с.
 10. Prysyazhnyuk V.I. Influence Of Ageing Processes On Structure And Physical Properties Of Amorphous-Crystalline Films Of Gd-Fe System / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk // Functional materials, –2013. –V.20, №1. –Р.64–67.
 11. Присяжнюк В. Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe / В.Присяжнюк О.Миколайчук // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. –2016. –Вип.51. –С. 44-51.

Конференції:

Приймав участь в: Міжрегіональній науково-практичній конференції “Фізика конденсованих систем” (Ужгород 1998); Міжнародній конференції “Фізика і технологія тонких плівок” (Івано-Франківськ 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011); Міжнародному семінарі з фізики і хімії твердого тіла (Львів 2000, 2002, 2004, 2006, 2010; Czestochow, Poland 2005; Czerwca, Poland 2007); Міжнародній науковій конференції “Фізика невпорядкованих систем” (Львів 2003, 2008; Gdansk-Sobieszevo, Poland 2005); Міжнародній конференції студентів і молодих вчених з теоретичної і експериментальної фізики “Евріка” (Львів 2005); Міжнародному семінарі “Фізика і хімія твердих тіл” (Czerwca, Poland 2007); IV Міжнародна конференція по функціональних і наноматеріалах (Gdansk, Poland 2007); VIII Міжнародна конференція Міжмолекулярні і магнітні взаємодії в матеріалах (Gdansk, Poland 2007); IV Міжнародна науково-практична конференція “Структурна релаксація в твердих тілах” (Вінниця 2012); Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану” (Київ 2012)

Біографія

persfot_prysjan

Народився 09.02.1971, м. Львів.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1995)

Закінчив аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2000)

Опублікував понад 50 наукових праць

Розклад