Присяжнюк Віктор Іванович

Посада: асистент
кафедри фізики металів

Телефон (робочий): (032) 239-43-06

Веб-сторінка: prysjan.ucoz.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com

Профіль у Facebook: www.facebook.com

Наукові інтереси

 • Отримання аморфних, полікристалічних та мікростуруктурованих металевих плівок.
 • Електрофізині та магнітні дослідження плівок подвійних сполу і багатошарових плівок.

Навчальні дисципліни

Публікації

Статті

 1. Присяжнюк В.І. Структурні особливості та та електричні властивості тонких плівок ScCu4 / Присяжнюк В.І. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –1998. –Вип.30. –С.129-131.
 2. Присяжнюк В.І. Дослідження термо-ЕРС аморфних плівок системи Fe-Gd / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –2000. –Вип.33. –С.150-152.
 3. Присяжнюк В.І. Електрофізичні властивості тонких плівок хімічних з’єднань системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г., Дуцяк І.С. // Фізика і хімія твердого тіла. –2003 –Т.4, №2. –С.271-275.
 4. Присяжнюк В.І. Структурні особливості, кінетика кристалізації та фізичні властивості плівок сполуки GdFe2 / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Фізика і хімія твердого тіла. –2003 –Т.4, №4 –С.648-652.
 5. Миколайчук О. Вплив умов осадження на структуру конденсатів Gd-Fe / О.Миколайчук, Н.Луцик, В.Присяжнюк, О.Буберняк. // Вiсн. Льв. ун-ту. Сер.фіз. –2003. –Вип.36. –С.24-29.
 6. Prysyazhnyuk V. Influence of temperature on structure formation of Gd2Fe17 amorphous films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // Prace naukowe Wyzsza szkola pedagogichna w Czestochowie, Chemia i Ochrona rodowiska. –2005. –V.10. –P.45-49.
 7. Prysyazhnyuk V. Structure formation in Gd-Fe thin films / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // J. of Non-Cristalline Solids. –2006. –V.352. –P.4299-4302.
 8. Prysyazhnyuk V. Stability and phase changes in thin layers of rare-earth metals/iron and other binary compounds / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk. // J. of Non-Cristalline Solids. –2008. –V.354. –P.4458-4460.
 9. Prysyazhnyuk V.I. Influence Of Ageing Processes On Structure And Physical Properties Of Amorphous-Crystalline Films Of Gd-Fe System / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk // Functional materials, –2013. –V.20, №1. –Р.64–67.
 10. Присяжнюк В. Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe / В.Присяжнюк О.Миколайчук // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. –2016. –Вип.51. –С. 44-51.

Конференції:

Приймав участь в: Міжрегіональній науково-практичній конференції “Фізика конденсованих систем” (Ужгород 1998); Міжнародній конференції “Фізика і технологія тонких плівок” (Івано-Франківськ 1997, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011); Міжнародному семінарі з фізики і хімії твердого тіла (Львів 2000, 2002, 2004, 2006, 2010; Czestochow, Poland 2005; Czerwca, Poland 2007); Міжнародній науковій конференції “Фізика невпорядкованих систем” (Львів 2003, 2008; Gdansk-Sobieszevo, Poland 2005); Міжнародній конференції студентів і молодих вчених з теоретичної і експериментальної фізики “Евріка” (Львів 2005); Міжнародному семінарі “Фізика і хімія твердих тіл” (Czerwca, Poland 2007); IV Міжнародна конференція по функціональних і наноматеріалах (Gdansk, Poland 2007); VIII Міжнародна конференція Міжмолекулярні і магнітні взаємодії в матеріалах (Gdansk, Poland 2007); IV Міжнародна науково-практична конференція “Структурна релаксація в твердих тілах” (Вінниця 2012); Міжнародна наукова конференція “Сучасні проблеми фізики конденсованого стану” (Київ 2012)

Біографія

persfot_prysjan

Народився 09.02.1971, м. Львів.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1995)

Закінчив аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2000)

Опублікував понад 50 наукових праць

Методичні матеріали

 1. Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301 ‑ «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 19 с.; Освітньо-професійна програма / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 32 с.; Засоби діагностики / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 62 с.

Розклад