Присяжнюк Віктор Іванович

Посада: асистент кафедри фізики металів

Телефон (робочий): (032) 239-43-06

Веб-сторінка: http://prysjan.ucoz.ua/index.html

Профіль у Facebook: https://www.facebook.com/prysjan

Наукові інтереси

 • Отримання аморфних, полікристалічних та мікростуруктурованих металевих плівок.
 • Електрофізині та магнітні дослідження плівок подвійних сполу і багатошарових плівок.

Навчальні дисципліни

Публікації

За 5 останніх років

 • Присяжнюк В.І. Вплив процесів старіння на структуру та фізичні властивості аморфних плівок системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Структурна релаксація в твердих тілах: матеріали IV Міжнародної наук.-практ. конф., –Вінниця, –2012. –С.146.
 • Присяжнюк В.І. Вплив структурних перетворень на магнітні властивості аморфних плівок системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Сучасні проблеми фізики конденсованого стану: матеріали міжнародної наук. конф., –Київ, –2012. –С.176.
 • Стандарт вищої освіти Львівського національного університету для спеціальності 8.04020301 ‑ «Фізика»: Освітньо-кваліфікаційна характеристика / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 19 с.; Освітньо-професійна програма / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 32 с.; Засоби діагностики / Якібчук П.М., Мудрий С.І., Демків Т.М., Присяжнюк В.І. – 2012. – 62 с.
 • Prysyazhnyuk V.I. Influence Of Ageing Processes On Structure And Physical Properties Of Amorphous-Crystalline Films Of Gd-Fe System / Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk // Functional materials, –2013. –V.20, №1. –Р.64–67.
 • Prysyazhnyuk V.I. Structural transfomations and magnetic properties of amorphous films of Gd-Fe system / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХIV Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2013. –С.415.
 • Prysyazhnyuk V. I. Structural transformations and magnetic properties of amorphous films of Gd–Fe system / Prysyazhnyuk V. I., Mykolaychuk O. G. // The 10th Conference on International and Magnetic Interactions in Matter. The 12th Conference on Intemolecular and Magnetic Interactions in Matter. Abstract book. – Poroz Island, Greece. – – P.108.
 • Prysyazhnyuk V.I. Magnetic properties of Gd-Fe system (Films and Bulk) / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. / Proceedings of VI international Conference “Physics of Disordered Systems”, –Lviv, – –P.119.
 • Prysyazhnyuk V.I. Influence of ageing processes on the structure and physical properties of amorphous-crystalline films of Gd-Fe system / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. / Proceedings of VI international Conference “Physics of Disordered Systems”, –Lviv, –2013. – P.122.
 • Prysyazhnyuk V.I. Investigation of formation of structure in Gd-Fe films / I.Prysyazhnyuk, O.G. Mykolaychuk / Abstr. book of Summer school and 2nd International research and practice conference: “Nanotechnology and Nanomaterial”, –Yaremche-Lviv, –2014. – P.108.
 • Prysyazhnyuk V.I. Magnetism of Gd-Fe system / Prysyazhnyuk V.I., Mykolaychuk O.G. // Фізика і технологія тонких плівок та наносистем: матеріали ХV Міжнар. конф., –Івано-Франківськ, –2015. –С.285.
 • Prysyazhnyuk V.I. The structure formation of film systems based on Gd, Fe and their compounds / V.I.Prysyazhnyuk, O.G. Mykolaychuk / book 3-rd International research and practice conference: “Nanotechnology and Nanomaterials”, –Lviv, –2015. – P.13.
 • Prysyazhnyuk V. Magnetic properties of Gd-Fe system / V.Prysyazhnyuk, O.Mykolaychuk // Physics and Chemistry of Solis: book XX Int. Sem., –L'viv, –2015. –P.107.
 • Присяжнюк В.І. Структурні перетворення та магнітні властивості аморфних плівок системи Gd-Fe / Присяжнюк В.І., Миколайчук О.Г. // Мікро та нанонеоднорідні матеріали:моделі та експеримент: Матеріали науково-технічної конф., –Львів, –2015. –С.111.
 • Prysyazhnyuk V.I. Influence of requirements of formation on magnetic properties of thin films of Gd-Fe system / V.I.Prysyazhnyuk, O.G. Mykolaychuk / book 4-th International research and practice conference: “Nanotechnology and Nanomaterials”, –Lviv, –2016. –P.16.
 • Prysyazhnyuk V.I. Magnetic properties of films of Gd-Fe compounds and Gg/Fe multilayers / V.~Prysyazhnyuk, O.~Mykolaychuk / book 13-th Conference on Functional and Nanostructured Materials, –Swornegacie, –Poland, –2016, –P.97.
 • Присяжнюк В. Структурнi перетворення та магнiтнi властивостi аморфних плiвок системи Gd-Fe / В.Присяжнюк О.Миколайчук // Вiсник Львiвського унiверситету. Серiя фiзична. –2016. –Вип.51. –С. 44-51.

Біографія

persfot_prysjan

Народився 09.02.1971, м. Львів.

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1995)

Закінчив аспірантуру Львівського національного університету імені Івана Франка (2000)

Опублікував понад 50 наукових праць