Романюк Роман Романович

Посада: асистент кафедри фізики металів

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-06

Наукові інтереси

 • Структура і фізичні властивості аморфних напівпровідникових плівок.
 • Вплив високоенергетичного опромінення та на фізичні властивості аморфних матеріалів.

Навчальні дисципліни

Публікації

 1. Дуцяк І. С. Електронно-стимульовані зміни властивостей аморфних плівок моноселеніду та моносульфіду германію / І. С. Дуцяк, О. Г. Миколайчук, С. В. Макаренко, А. З. Павлишин, Р. Р. Романюк // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 1995. – В. 27. – С. 100–107.
 2. Dutsyak I. S. Structural, electrical and optical Properties of a-GeSe thin films at g(Co60)-quanta irradiation / I. S. Dutsyak, A. Z. Pavlyshyn, I. I. Margolych and R. R. Romanyuk // Radiation Effects and Defects in Solids. – 1996. – V. 139. – Р. 253–260 .
 3. Макаренко С. Особливості фотоелектричних властивостей аморфних плівок моноселеніду германію з домішками вісмуту / С. Макаренко, М. Довгошей, О. Макаренко, І. Дуцяк, О. Миколайчук, Р. Романюк // Труды Украинского вакуумного общества. – Харьков, 1997. – Т. 3. – С. 200–203.
 4. Романюк Р. Р. Вплив електронного опромінювання на край фундаментального поглинання аморфних плівок (GeS)1-xBix (x<0.15) / Р. Р. Романюк, І. С. Дуцяк, О. Г. Миколайчук // Вісник Львівського університету. Серія фізична. – 1998. – В. 31. – С. 78-80.
 5. Миколайчук О. Г. Структура і фізичні властивості аморфних плівок (GeS)1-xBix / О. Г. Миколайчук, І. С. Дуцяк, Р. Р. Романюк // Український фізичний журнал. – 2000. – Т. 45, № 3. – С. 306–310.
 6. Romanyuk R. R. Effect of Gamma Irradiation on the Optical Properties of Amorphous GeSe Films / R. R. Romanyuk, I. S. Dutsyak, A. G. Mikolaichuk // Inorganic Materials. – 2007. – V. 43, № 6. – Р. 584–587
 7. Романюк Р. Р. Край фундаментального поглинання вісмутовмісних аморфних плівок моносульфіду германію до і після дії електронного пучка / Р. Р. Романюк, О. Г. Миколайчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2007. – Т. 8, № 2. – С. 317–320.
 8. Романюк Р. Р. Структура і край оптичного поглинання аморфних плівок (GeS)1-хBiх (0 £ х £ 0,15) / Р.Р. Романюк, Я.В. Бойко, О.Г. Миколайчук // Фізика і хімія твердого тіла. – 2010. – Т.11, № 4. – С.971-975.
 9. Romanyuk R. R. Effect of Bi Doping on the Structure and Conduction Mechanism of Amorphous GeSe Films / R. R. Romanyuk // Inorganic Materials – 2013. – V. 49, No. 7. – Р. 647–651.
 10. Romanyuk R. R. Сharge carriers transfer in amorphous (GeS)1-хBiх films / R. R. Romanyuk // Chemistry of Metals and Alloys. – 2013. – V. 6, № 3-4. – Р. 200–204.
 11. Romanyuk R. R. Optical Properties of Amorphous (GeS)1Biх (0 ≤ x ≤ 0.15) Films and a Tentative Cluster Model for Their Structure / R. R. Romanyuk // Inorganic Materials. – 2014, – V. 50. N. 2, – Р. 120–123.
 12. Romanyuk R. R. Structure of amorphous (GeS)1-xBiх thin films (0£х£0.15) / R. R. Romanyuk, O.G. Mykolaychuk // Optoelectronics and Advanced Materials: Rapid Communications. – 2014. – V. 8, № 5-6. – Р. 647–651.

Розклад