Ваврух Маркіян Васильович

Посада: професор
кафедри астрофізики

Науковий ступінь: доктор фізико-математичних наук

Вчене звання: професор

Телефон (робочий): (032) 260-04-21

Електронна пошта: markiyan.vavrukh@lnu.edu.ua

Профіль у Google Scholar: scholar.google.com.ua

Наукові інтереси

1. Мікроскопічна теорія багатоелектронних систем.

2. Внутрішня будова, термодинаміка і стійкість вироджених карликів.

3. Екзопланетні системи.

4. Іонізаційна рівновага зоряних фотосфер.

5. Локалізовані стани електронів у частково йонізованій плазмі.

 

Навчальні дисципліни

Публікації

1) Vavrukh M.V., Krokhmalskii T.E. Reference System Approach in the Electron Liquid Theory. I. General Relations. Phys.Stat.Sol. (b), 168, N 2, 519 (1991)

2) Vavrukh M.V., Krokhmalskii T.E. Reference System Approach in the Electron Liquid Theory. ІІ. Ground State Characteristics in the Medium Density Region. Phys.Stat.Sol. (b), 169, 451 (1992)

3) Vavrukh M.V., Solovyan V.B., Vavrukh N.M. Reference System Approach in the Electron Liquid Theory. III. Dynamic Function in Local-Field Correction. Phys.Stat.Sol. (b), 177, N 2, 361 (1993)

4) Vavrukh M.V., Vavrukh N.M. Reference System Approach in the Electron Liquid Theory. IV. Momentum Distribution. Phys.Stat.Sol. (b), 186, N 1, 159 (1994)

5) Vavrukh M.V., Blazhievskii O.L. Reference System Approach in the Electron Liquid Theory. V. Application to the Two-Component Fermi-System. Phys.Stat.Sol. (b), 186, N 2, 449 (1994)

6) Vavrukh M.V., Vavrukh N.M. Generalization of the Local-Field Concept in the Theory of Fermi Liquid. Low Temp. Phys., 22, 9 767 (1996) 9 р.

7) Ваврух М.В. Структура орбіт підсистем вторинних тіл у Сонячній системі (Журн. фіз. досліджень, 1997, Т. 1, № 4);

8) Vavrukh M.V., Paslavskii V. Reference System Approach in the Electron Liquid Theory. VI. Generalized Fermi System Model. Local-Field Correction Functions. Phys.Stat.Sol. (b), 208, (1998)

9) Vavrukh M.V., Slobodyan S. Electron-plasmon model in the electron liquid theory. Cond. Matt. Phys., 8, N 3 (43) (2005), p. 453-472

10) Ваврух М.В., Тишко Н.Л., Стельмах О.М., Коритко Р.І. Локалізовані стани електрона в екранованому полі: точні розв’язки й наближений розрахунок енергетичного спектра. ЖФД, 2008, 12, № 3, С. 3001 (1-14)

11) Ваврух М.В., Стельмах О.М., Тишко Н.Л. Локалізовані стани електрона в екранованому полі: використання асимптотичних рядів. ЖФД, 2009, 13, № 2, С. 2001-1 – 2001-10.

12) Ваврух М.В., Стельмах О.М., Смеречинський С.В. Екранування взаємодій та іонізаційна рівновага у зоряних фотосферах. ЖФД, 2009, 13, № 3, С. 3902-14 – 3902-18.

13) Ваврух М.В., Смеречинский С.В., Тышко Н.Л. Обратная задача теории вырожденных карликов. Астрономический журнал, 2011, 88,№ 6,С. 549-569.

14) Ваврух М.В., Смеречинский С.В. Модель Чандрасекхара при конечных температурах: определение параметров и расчeт характеристик вырожденных карликов. Астрономический журнал, 2012, 89, № 5, С. 407-423.

15) Ваврух М., Якібчук П., Тишко Н. Електрон-плазмонний підхід в теорії металів. Вісник Львівського університету. Серія фізична. № 47, 2012, С. 57-75.

16) Ваврух М., Смеречинський С., Шабат Б. Діагностика вироджених карликів у подвійних зоряних системах. Вісник Львівського університету. Серія фізична. № 47, 2012, С. 204-214.

17) Ваврух М., Тишко Н., Прунчак І. Екзопланетні системи і закон Тіціуса-Боде. Вісник Львівського університету. Серія фізична. № 47, 2012, С. 215-232.

18) Ваврух М., Тишко Н., Смеречинський С. Електрон-ядерна модель при «карликових» густинах. Базисний підхід. Вісник Львівського університету. Серія фізична. № 48, 2013, С. 3-38.

19) Ваврух М., Якібчук П., Смеречинський С., Тишко Н. Врахування кореляційних ефектів у мікроскопічній теорії металів. Вісник Львівського університету. Серія фізична. № 48, 2013, С. 57-78.

20) Ваврух М., Корепанов В. Механізм формування ліній гармонічного випромінювання в іоносфері. Вісник Львівського університету. Серія фізична. №48, 2013, С. 180-198.

21) Ваврух М.В., Смеречинский С.В. Горячие вырожденные карлики в рамках двухфазной модели. Астрономический журнал, 2013, 90, № 12, С. 993-1065.

22) Ваврух М.В., Стельмах О.М. Поперечні перерізи основних процесів, що формують коефіцієнт неперервного поглинання у фотосферах зір типу Сонця. Журн. фіз. Досл., 2013, т. 17, № 4, С. 4902 (1)-4902 (18).

23) Ваврух М.В., Тишко Н., Прунчак І. Подібність структури орбіт планетних систем Галактики. Журн. фіз. Досл., 2013, т. 18, № 2/3, С. 4902 (1)-4902 (14).

24) Vavrukh M., Tyshko N., Smerechinskii S. Interparticle interactions, general relativity effects and critical parameters of white dwarfs. Mathematical Modeling and Computting, 2014, V.1, N 2. – P. 263.

25) М. В. Ваврух, Н. Л. Тишко, Д. В. Дзіковський. Модель виродженого карлика зі спін-поляризованою електронною системою. Вісник Львівського університету. Серія фізична № 49, 2014, С. 101-115.

 

Біографія

Народився 11.08.1942, в с. Кошляки, тепер Підволочиського району Тернопільської області.  Фізик, канд. фіз.-мат. наук (Двосортная система заряженных взаимодействующих частиц в методе смещений и коллективных переменных, 1972 р.), ст. наук. співроб. (1980), д-р фіз.-мат. наук (Теория многочастичных электронных корреляций в металлах, 1987), професор (2001). Закінчив фізичний факультет Львівського університету (1964), аспірантуру (1971).
У 1964-1968 рр.– асистент кафедри теоретичної фізики Львівського університету.
1971-1990 рр.– ст. наук., провід. наук. співроб. Львівського відділення Інституту теоретичної фізики АН УРСР;
1990-1996 рр.– завідувач відділу теорії багатоелектронних систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України; з 1996 р. завідувач кафедри астрофізики Львівського унівеситету.

Розклад