Жишкович Андрій Володимирович

Посада: старший науковий співробітник
кафедри експериментальної фізики

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Телефон (робочий): (032) 239-43-66

Наукові інтереси

Наукові інтереси охоплюють дослідження фізичних властивостей наноструктурованих систем за умов просторового обмеження з метою створення якісно нових люмінесцентних матеріалів на їхній основі. Основну увагу спрямовую на встановлення взаємозв’язку спектрально-люмінесцентних, люмінесцентно-кінетичних характеристик наночастинок фторидів лужноземельних металів (чистих та активованих іонами рідкісноземельних елементів) із особливостями перебігу рекомбінаційних процесів залежно від розміру наночастинок та різних елементарних механізмів збудження. Віднедавна займаюся дослідженням та з’ясуванням природи електронних та екситонних станів, прояву розмірних та квантово-розмірних ефектів у органічно-неорганічних перовськитах.

Біографія

(04.08.1987, м. Львів) — фізик-експериментатор, канд. фіз.-мат. наук (Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних кристалах фторидів, 2015). 2010 – закінчив фіз. ф-т ЛНУ ім. Івана Франка. 2010-2011 – інженер НВП “Карат” (м. Львів), 2011-2014 – аспірант кафедри експ. фізики, 2013-2016 – м. н. с., 2016-2019 – н. с., з 2019 – с. н. с. кафедри експ. фізики ЛНУ ім. Івана Франка.

У 2018 р. лауреат обласної премії молодим ученим і дослідникам Львівщини та лауреат Премії Президента України для молодих вчених (Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання).

Співорганізатор щорічних Днів Науки на фізичному факультеті. Член організаційного комітету Міжнародної наукової конференції студентів і молодих науковці з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА”.

Автор понад 40 наукових публікацій та монографії у співавторстві.

 

Розклад