Міжнародна наукова конференція студентів і молодих науковців з теоретичної та експериментальної фізики “ЕВРИКА-2019”

14-16 травня 2019 року. Львів, Україна

Сайт конференції