Фізичний факультет запрошує абітурієнтів на навчання

Шановний Абітурієнте!

Якщо Ви успішно склали тести ЗНО з української мови та математики, а також з фізики, або іноземної мови і цікавитесь вивченням фундаментальних законів Природи, то подальша інформація стосується безпосередньо Вас!

Фізичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка запрошує Вас на навчання. Стиль цікавої фізики є основою викладання фізичних та математичних дисциплін на фізичному факультеті. У цьому частково вже змогли переконатися ті з Вас, хто відвідали хоча б один День науки на фізичному факультеті ЛНУ (див. http://physics.lnu.edu.ua/admission/dni-nauky). Наші викладачі є відомими у світі фізиками та астрофізиками. Ви можете переконатися у цьому, переглянувши підрозділ “Знайомство з кафедрами” на сторінці фізичного факультету: http://physics.lnu.edu.ua/admission/znajomstvo-z-kafedramy

Зверніть увагу на відсоток публікацій фізичного факультету (див. на діаграмі нижче: абсолютна більшість у формуванні відсотку публікацій за напрямом “Physics and Astronomy” та значна кількість – за напрямом “Materials Science”, станом на 2015 рік) від загального числа публікацій Університету (згідно з базою даних Scopus):

Джерело: http://www.lnu.edu.ua/en/about/university-today-and-tomorrow/university-rankings/
Наш внесок у науковий рейтинг Університету – найбільший!

Факультет має сучасні навчальні та науково-дослідні лабораторії, комп’ю­теризовані аудиторії з мультимедійним обладнанням. Студенти мають змогу навчатися, проходити практику та працювати в Астрономічній обсерваторії (див. http://astro.lnu.edu.ua/ ) та у Науково-технічному центрі низькотемпературних досліджень (див. http://centres.lnu.edu.ua/low-temperature-studies/ ) Університету.
У нас є все необхідне для того, щоб Ви змогли стати фахівцем з фізики та астрономії, прикладної фізики та наноматеріалів, а також в IT-сфері.

Також факуль­тет готує вчителів фізики та астрономії для середньої школи. Це професія, якій держава приділяє особливу увагу і яка буде завжди затребуваною.

Запрошуємо Вас до вивчення та розуміння тонкощів законів Природи!

Факультет готує бакалаврів таких спеціальностей:
1. Фізика та астрономія (спеціалізації: теоретична фізика та астрономія; експериментальна фізика; комп’ютерна фізика).
2. Прикладна фізики та наноматеріали (спеціалізації: фізична експертиза матеріалів та процесів; нанофізика та наноматеріали).
3. Середня освіта. Фізика (спеціалізація: фізика та астрономія).

Таким чином, якщо Ви бачите себе у майбутньому науковцем, інженером, або фахівцем в IT-сфері за напрямом моделювання фізичних процесів та/або розробником програмного забезпечення для фізичних приладів, то радимо обрати дві перші спеціальності.

Якщо ж Ви бажаєте отримати фах вчителя фізики та астрономії, то обирайте третю спеціальність. Молоді вчителі, які роблять фізику та астрономію цікавими для учнів, є надзвичайно потрібними у сучасній середній школі! Згідно чинного законодавства, отримавши фах «Бакалавр середньої освіти. Фізика» (через 4 роки), Ви зможете розпочати роботу вчителя. Ми допоможемо Вам стати добрим вчи­телем фізики та астрономії. Багато наших випускників працюють вчителями у школах, ліцеях, гімназіях. Вони стараються робити ці предмети цікавими для учнів. Ви можете познайомитись з відео, що демонструють роботу однієї з наших випускниць, яка, працюючи вчителем фізики у Класичній гімназії,  використовує сучасні методи та засоби навчання: https://youtu.be/4cGeo6nHe0o та  https://youtu.be/pGsS9vt0Y-o

Для збільшення ймовірності навчання у нас на факультеті Ви можете подати заяви на усі три спеціальності.

Після отримання кваліфікації бакалавра Ви зможете продовжити навчання у магістратурі нашого факультету.

Детальніше з правилами прийому абітурієнтів на наш факультет можна ознайомитися на сторінці http://physics.lnu.edu.ua/admission/admission (зверніть увагу на додаткові бали, що нараховуються при вступі на наш факультет).

Факультет готує магістрів таких спеціальностей:
1. Магістр фізики та астрономії.
2. Магістр прикладної фізики та наноматеріалів.

Студентів, які бачать своє майбутнє у науці, ми залучаємо до роботи у локальних та міжнародних науково-дослідних групах вже з перших років нав­чання, де вони отримують свої перші, важливі для світової науки, результати та доповідають їх на міжнародних конференціях. Наприклад, цього року двоє наших студентів (за напрямами астрофізика та експериментальна фізика) були обрані для участі у літній науковій програмі TAPS-2017 у м.Торунь (Республіка Польща):http://physics.lnu.edu.ua/news/vitajemo-obranyh-uchasnykiv-dlya-litnoji-naukovoji-prohramy-taps-2017-u-toruni-respublika-polscha
Студенти-магістри нашого факультету мають змогу проходити наукову прак­тику у Польщі (див. підрозділ “Практика студентів” на сторінці http://physics.lnu.edu.ua/about/departments/pro-kafedru-astrofizyky).

Все це дозволяє студентові обдумано обрати місце подальшого навчання в аспірантурі та часто найбільш ефективно визначає місце його майбутньої праці.
Запрошуємо Вас подивитися відео з відгуками наших випускників, які на сьо­годнішній день є відомими науковцями зі світовим визнанням: http://physics.lnu.edu.ua/about/videomaterialy

Випускники факультету мають змогу навчатися в аспірантурі на фізич­ному факультеті.

Деякі наші аспіранти активно беруть участь у програмі обміну Erasmus+ (див. http://physics.lnu.edu.ua/students/erazmus ), навчаючись в університетах Республіки Польща. З випускниками фізичного факультету Ви можете ознайомитись на сторінці http://physics.lnu.edu.ua/about/alumni.

Не вагаючись, обирайте першими у списку Ваших пріоритетів спеціальності, що викладаються на фізичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка! Чекаємо на Вас!

Деканат фізичного факультету
Львівського національного університету
імені Івана Франка

Телефони для довідок:
(032)239-41-16 (деканат),
067-494-69-93 (зав. каф. астрофізики Богдан Мелех),
093-129-74-67.
Також Ваші запитання можете відсилати
завідувачу кафедри астрофізики
Мелеху Богданові Ярославовичу
(E-Mail: bohdan.melekh@lnu.edu.ua )