Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція фізики металів.

Аудиторія 107, вул. Кирила і Мефодія, 8а 

Керівник підсекції – проф. Щерба І.Д.

Секретар підсекції – асп. Олійник З.М.

З а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

 1. Методи розрахунку вільного об’єму для невпорядкованих систем.  Доц. Штаблавий І.І., проф. Мудрий С.І.
 2. Магнітні властивості Fe у сполуках Lu(Tm)15Fe65Sn20. Проф. Щерба І.Д.
 3. Електрофізичні властивості евтектики Ga-Sn-Zn. Інж. 1 категорії Соколюк Б.І., гол. наук. співроб. Склярчук В.М.
 4. Структурно-чутливі та електрофізичні властивості модельних високоентропійних сплавів. Проф. Плевачук Ю.О., асп. Дуфанець М.В.
 5. Формування метастабільних фаз під час нагрівання швидкозагартованих сплавів Al-Ni-Si. Пров. спеціаліст. Кулик Ю.О.
 6. Структурні особливості термічного розширення металевих розплавів в околі температури кристалізації. Мол. наук. співроб. Людкевич У.І.
 7. Структурні особливості проміжного порядку в атомному розподілі розплавів системи Cu-In. Доц. Королишин А.В., асп. Олійник З.М.
 8. Магнітні властивості сплавів системи Hf–Ni–Al. Асп. Швед О.В.
 9. Вплив процесів старіння на структуру та фізичні властивості аморфних плівок системи Gd-Fe. Асист. Присяжнюк В.І., проф. Миколайчук О.Г., ст. лаб. Луцик Н.Ю.
 10. Формування нанокристалічної структури в аморфних сплавах під дією лазерного випромінювання. Наук. співроб. Никируй Ю.С.
 11. Структура і властивості рідких металевих розплавів індію та галію. Асист. Білик Р.М.
 12. Вплив домішок вуглецевих нанотрубок на питомний електроопір сплаву Sn96.5Ag3Cu0.5. Проф. Плевачук Ю.О., асп. Ткач О.М.