Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Підсекція теоретичної фізики.

Аудиторія 10, вул. Драгоманова, 12 

Керівник підсекції – проф. Ткачук В.М.

Секретар підсекції – асп. Васюта В.М.

З а с і д а н н я – 5 лютого, 10 год 00 хв

  1. Часові кореляційні функції та нулі Лі–Янга статистичної суми. Проф. Ткачук В.М.
  2. Застосування інтегрального перетворення Лапласа для розв’язування рівняння Солпітера у квазірелятивістському наближенні. Доц. Піх С.С.
  3. Чорна діра в теорії з не мінімальним похідним зв’язком. Доц. Стецко М.М.
  4. Бозе-полярон в околі критичної точки. Доц. Пастухов В.С.
  5. Лаґранжевий опис релятивістської системи заряджених частинок у лінійному наближенні за константою взаємодії. Ст. викл. Криницький Ю.С.
  6. Точний розв’язок  задачі двох тіл в одновимірному деформованому просторі з мінімальною довжиною. Асист. Самар М.І.
  7. Квантово-механічний імпеданс і та його застосування. Асист. Григорчак О.І.
  8. Одно- і багаточастинкові системи у не комутативному фазовому просторі. Доц. Гнатенко Х.П.
  9. Гравітація зі спіновою не комутативністю. Асп. Васюта В.М.
  10. Геометрія і заплутаність квантових станів системи N спінів з далекодією. Наук. співроб. Кузьмак А.Р.