Звітна наукова конференція університету за 2017 рік. Секція астрономії.

Велика астрономічна аудиторія , вул. Кирила і Мефодія, 8

Керівник секції – директор Астрономічної обсерваторії, проф. Новосядлий Б.С.

Секретар секції – гол. наук. співроб. Стоділка М.І.

П е р ш е  з а с і д а н н я – 6 лютого, 10 год 00 хв

 1. Спостережувальні тести моделей прихованих складових Всесвіту: результати і перспективи. Проф. Новосядлий Б.С.
 2. Розподіл темної енергії всередині білих карликів. Мол. наук. співроб. Ціж М.Б.
 3. Еволюція космологічних збурень у моделях з немінімально зв’язаною темною енергією. Асп. Неоменко Р.Г.
 4. До питання кластеризації розподілу галактик і байсингу. Наук. співроб. Апуневич С.Є.
 5. Формування перших молекул в ранньому Всесвіті поза межами ΛCDM-моделі. Ст. наук. співроб. Сергієнко О.М.
 6. Розвиток сферичних неоднорідностей у Всесвіті з трьома компонентами: темною матерією, темною енергією та випромінюванням. Наук. співроб. Кулініч Ю.А.
 7. Нові напрями досліджень блиску затемнювано-подвійних зір на основі сучасних баз даних. Мол. наук. співроб. Касеркевич В.С.
 8. Фізичні умови в фотосферних джетах. Гол. наук. співроб. Стоділка М.І.
 9. Структура довгоживучих елементів грануляції в сонячній фотосфері. Наук. співроб. Баран О.А.
 10. Стійкий метод визначення фотосферних магнітних полів. Асп. Присяжний А.І.

Д р у г е  з а с і д а н н я – 7 лютого, 10 год 00 хв

 1. Кореляційна обробка зображень Сонця. Зав. відділу Підстригач І.Я., асп. Присяжний А.І.
 2. Лазерні спостереження штучних супутників Землі модернізованою апаратурою.Зав. відділу Благодир Я.Т., доц. Апуневич С.В. інж. 1 категорії Мартинюк-Лотоцький К.П.
 3. Метод інтегральних рівнянь в теорії структури зір з осьовим обертанням. Проф. Ваврух М.В.
 4. Нові моделі в теорії структури вироджених карликів. Проф. Ваврух М.В., доц. Тишко Н.Л., доц. Смеречинський С.В.
 5. Базисний варіант розрахунку коефіцієнта неперервного поглинання. Проф. Ваврух М.В., доц. Стельмах О.М.
 6. Рівняння стану обертання та стійкість вироджених карликів великих мас. Проф. Ваврух М. В., асп. Дзіковський Д.В.
 7. Фотоіонізаційний аналіз результатів хемодинамічних симуляцій еволюції карликової галактики з врахуванням пилу. Ст. наук. співроб. Мелех Б.Я., асп. Бугаєнко О.С.
 8. Уточнення хімічного вмісту важких елементів у блакитних компактних галактиках. Асист. Кошмак І.О., ст. наук. співроб. Мелех Б.Я.
 9. Детальне врахування дифузного іонізуючого випромінювання у моделюванні світіння різноманітних небулярних середовищ. Асп. Бугаєнко О.С., ст. наук. співроб. Мелех Б.Я.
 10. Розрахунок вмісту темної енергії в комплексних астрономічних об’єктах. Доц. Смеречинський С.В., мол. наук. співроб. Ціж М.Б., студ. Кобиринка Х.Ю.

П л е н а р н е  з ас і д а н н я – 3 лютого, 15 год 00 хв

 1. Підсумки наукової роботи Астрономічної обсерваторії за 2017 р.  Директор Aстрономічної обсерваторії, проф. Новосядлий Б.С.