Конференції

Науковці фізичного факультету беруть активну участь у роботі багатьох конференцій, що відбуваються в Україні та за кордоном. Зокрема, факультет був організатором або співорганізатором низки наукових конференцій у Львові та за кордоном:

1956 — проведено десяту Всесоюзну нараду зі спектроскопії.

1959 — проведено третю Всесоюзну нараду з теорії напівпровідників.

1980 — проведено Всесоюзний симпозіум «Свойства малых частиц и островковых металлических пленок».

2006 —  проведено 6-ту Європейську конференцію «Люмінесцентні детектори та перетворювачі йонізуючого випромінювання» (LUMDETR 2006). 

2011 —  проведено Всеукраїнську школу-семінар з кристалооптики.

Проведено 6  Міжнародних конференцій «Фізика невпорядкованих систем» (PDS – 1993, 2003, 20082013, 2017, 2018).

Проведено міжнародну конференцію «Функціональні та наноструктуровані матеріали» (FNMA – 2017)

Разом із природничими факультетами та Львівським НВП «Карат» факультет щорічно проводить Міжнародний семінар з фізики та хімії твердого тіла (ISPCS – 2004, 2010).

Спільно з Університетом Зєльоної Ґури проводиться Семінар зі сучасних проблем фізики (WCPP – 2009, 2011, 20122013, 20142015, 2016, 2017, 2018).

На кафедрі теоретичної фізики щорічно відбуваються «Різдвяні дискусії» (2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)

На базі кафедри астрофізики та Астрономічної обсерваторії кожних 5 років проводять наукову конференцію «Вибрані питання астрономії та астрофізики», присвячену  пам’яті Б.Т.Бабія (2018)

Щорічно відбувається Міжнародна конференція студентів та молодих науковців із теоретичної та експериментальної фізики «Еврика» (2005, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 201720182019).

Щорічно викладачі і науковці фізичного факультету приймають участь в Звітній науковій конференції Університету (2016, 2017)