Захисти дисертацій

Кашуба А.І.

Трансформація енергетичних зон та оптичних параметрів твердих розчинів заміщення галогенідів індію і талію

Науковий керівник: професор Франів Андрій Васильович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри експериментальної фізики, Львівський національний університет імені Івана Франка.

Захист відбудеться 14 лютого 2018 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Венгрин Б.Я.

Механізми впливу фрактальної будови і домішкової енергетичної топології нанопористих біовуглеців на ефективність накопичення енергії на їхній межі з електролітом

Науковий керівник:професор Григорчак Іван Іванович, доктор технічних наук, завідувач кафедри прикладної фізики і нано-матеріалознавства, Національний університет “Львівська політехніка”.

Захист відбудеться 14 лютого 2018 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Вістовський В.В.

Релаксація та міграція електронних збуджень у сцинтиляційних матеріалах за умови просторового обмеження

Науковий консультант: професор Волошиновський Анатолій Степанович, доктор фізико-математичних наук, заслужений професор Львівського національного університету, завідувач кафедри експериментальної фізики, Львівський національний університет імені Івана Франка

Захист відбудеться 15 листопада 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Самар М.І.

Класичні та релятивістські квантові задачі в просторі з мінімальною довжиною

Науковий керівник: професор Ткачук Володимир Михайлович, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри
теоретичної фізики, Львівський національний університет імені Івана Франка

Захист відбувся 30 червня 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Коваленко М.В.

Електронна енергетична структура, оптико-спектральні та сенсорні властивості наноструктур на основі ZnO

Науковий керівник: Бовгира Олег Вікторович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри твердого тіла, Львівський національний університет імені Івана Франка

Захист відбувся 30 червня 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Карпа І.В.

Розмірні ефекти в діелектричних кристалах [N(CH3)4]2MeCl4 (Me = Cu; Zn; Co) з неспівмірною фазою

Науковий керівник: Свелеба Сергій Андрійович, доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, Львівський національний університет імені Івана Франка

Захист відбувся 07 червня 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Галяткін О.О.

Взаємодія іонізуючого випромінювання з композитами на основі полімерів і мікро- та нановключень

Науковий керівник: Демків Тарас Михайлович, кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри загальної фізики, Львівський національний університет імені Івана Франка

Захист відбувся 07 червня 2017 року о 15 год, за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Цибульський В.С.

Фото- і термостимульовані процеси в сцинтиляційних матеріалах на основі сапфіру, вольфраматів і молібдатів

Науковий керівник: проф. Капустяник В.Б.

Захист відбувся 16 листопада 2016 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія, 8, м. Львів.

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Возняк О.О.

Суперсиметрія та квазіточно розв’язувані потенціали для частинки з масою, залежною від координат

Науковий керівник: проф. В. М. Ткачук

Захист відбувся 16 листопада 2016 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Гнатенко Х.П.

Одно- і багаточастинкові задачі у некомутативному просторі

Науковий керівник: проф. Ткачук В.М.

Захист відбувся 20 жовтня 2016 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Ровенчак А.А.

Статистика Бозе і дробові статистики в теорії багаточастинкових систем і суміжних задачах 

Науковий консультант: проф. Вакарчук І.О.

Захист відбувся 19 жовтня 2016 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2] [Відгук опонента 3]

Григорчак О.І.

Мікроскопічна теорія бозе-рідини з урахуванням прямих три- і чотиричастинкових кореляцій

Науковий керівник: проф. Вакарчук І.О.

Захист відбувся 1 липня 2016 року за адресою: Велика Фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8,  Львів

Автореферат розіслано 27 травня 2016 року

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Кузьмак А.Р.

Задача про брахістохрону в класичній і квантовій механіці

Науковий керівник: проф. Ткачук В.М.

Захист відбувся 04 листопада 2015 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]

Жишкович А.В.

Випромінювальна релаксація електронних збуджень у нанорозмірних кристалах фторидів

Науковий керівник: проф. Волошиновський А.С.

Захист відбувся 04 листопада 2015 року за адресою: Велика фізична аудиторія, вул. Кирила і Мефодія 8, Львів

[Автореферат] [Відгук опонента 1] [Відгук опонента 2]