Баумкетнер Андрій Богданович

Працює старшим науковим співробітником Відділу комп’ютерного моделювання багаточастинкових систем Інституту фізики конденсованих систем НАН України.