Довгий Ярослав Остапович

(30.09.1933, с.Німшин Галицького р-ну Івано-Франківської обл. — 24.05.2017) Фізик-оптик, доктор фіз.-мат. наук. Наукові праці стосуються оптичних властивостей та енергетичної структури нелінійних кристалів, спектроскопії низькотемпературної лазерної плазми. У гіротропних кристалах виявлено новий тип елементарних збуджень – циркулярні екситони; обгрунтовано роль принципу локальності в оптичних дисперсійних співвідношеннях; запропоновано спектроскопічні підходи до вивчення конфігураційних взаємодій у кристалах, виявлено автоінтеркаляцію у твердих розчинах шаруватих кристалів. Автор близько 350 наукових праць. Голова Фонду імені Олександра Смакули (1996), Дійсний член Наукового товаритва імені Шевченка (1992). Голова Фізичної комісії НТШ (1999). Відповідальний редактор «Фізичного збірника НТШ». Лауреат премії ім. А.Ф.Прихотько НАН України (2002). Заслужений професор Львівського національного університету імені Івана-Франка (2005).