Франів Андрій Васильович

Народився 08.05.1951 в місті Копейськ Челябінської області, Росія – помер 08.06.2020. Доктор фізико-математичних наук (Спектроскопія електронних, екситонних та фононних збуджень в йодидах металів третьої групи, 2004), професор (2008).

Закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка (1974). Працював на посаді професор кафедри експериментальної фізики.

Наукові інтереси: експериментальні дослідження електрон-екситон-фононної взаємодії в шаруватих сполуках галогенідів індію і талію. Опублікував понад 150 наукових праць. Член спеціалізованої Вченої ради по захисту дисертацій.