Кітик Андрій Васильович

Доктор фізико-математичних наук. Завідувач відділу фазових переходів Інституті фізичної оптики iменi О.Г.Влоха НАН України (1996-2001). Професор факультету Електричної інженерії Честуховського технологічного університету.

Наукові інтереси: структурні фазові переходи та полікритичні явища у фероелектриках, фероеластиках і неспівмір. фазах; гідродинамічні нестабільності; органічні та неорганічні матеріали у нанопористих матрицях.