Крупич Олег Миколайович

Народився 06 серпня 1965 року в місті Львові. Кандидат фізико-математичних наук (2002); старший науковий співробітник (2006). Завідувач сектору градієнтної оптики та поляриметрії Інституту фізичної оптики iменi О.Г.Влоха МОН України.

Коло наукових інтересів: високоточна поляриметрія; поляриметрія цілого поля; дослідження неоднорідних середовищ поляриметричними методами; дослідження мікро-та макроскопічних зображень спектрофотометрії у видимому й інфрачервоному діапазоні; розробка, монтаж, калібрування і розробки програмного забезпечення для AOTF.