Плевачук Юрій Олександрович

Народився 23.05.1958 у місті Львові. Фізик, кандидат фізико-математичних наук (Експериментальні дослідження кривих рівноваги рідина-рідина в металевих і напівпровідникових розплавах, 1995), доктор фізико-математичних наук (Макро- і мікророзшарування в монотектичних та евтектичних металевих розплавах, 2012), старший науковий співробітник (1998), професор (2015).

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1980), аспірантуру (1995). В 1980–1988 р. інженер-програміст ГСКТБ “Сільгоспхіммаш”; 1988–1992 р. молодший науковий співробітник, 1992-1996 р. науковий співробітник, 1996-2010 р. старший науковий співробітник, 2010-2012 р. провідний науковий співробітник, з 2012 р. головний науковий співробітник НДЧ ЛНУ ім. І.Франка; з 2015 р. професор кафедри фізики металів Львіського університету ім. І.Франка. Начальник науково-дослідної частини ЛНУ ім. І.Франка.

Наукові інтереси: електрофізичні та стуктурно-чутливі властивості металевих розплавів (електропровідність, теплопровідність, термоЕРС, в’язкість, густина, поверхневий натяг). Автор 230 наукових праць.