Попович Дмитро Іванович

Доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник. Завідувач відділу фізико-математичного моделювання низьковимірних систем Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача НАН України.

Область наукових інтересів: фізика і технологія низькорозмірних систем. Наукові досягнення: понад 130 наукових праць, серед яких 48 статей, 5 Авторських свідоцтв СРСР та 6 патентів України, та більше 70 матеріалів і тез профільних міжнародних та всеукраїнських наукових конференцій