Романюк Роман Романович

Народився 02.01.1968 в селі Добрівляни Дрогобицького району Львівської області. Кандидат фізико-матемптичних наук (Вплив добавок вісмуту, електронного та гамма-опромінювання на структуру і фізичні властивості аморфних плівок монохалькогенідів германію, 2011).

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1992), аспірантуру (1997). В 1992–1994 р. інженер, 1997–2000 р. молодший науковий співробітник кафедри фізики металів Львівського університету, з 2002 працівник Західного наукового центру НАН України і МОН України, а з 2016 р. Вчений секретар ЗНЦ.

Наукові інтереси: фізичні властивості аморфних напівпровідників; наукознавство. Автор 30 наукових праць.