Семотюк Остап Володимирович

З серпня 1997 по вересень 2010 працював на кафедрі нелінійної оптики факультету електроніки Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді інженера II категорії. Займався науковою роботою в області фазових переходів, оптичних властивостей діелектричних кристалів з неспівмірною фазою в рамках науково-дослідних тем в т.ч. міжнародних проектів. Є автором і співавтором більше 30 публікацій.

У 2010р. захистив дисертацію на здобуття кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю “Фізика напівпровідників та діелектриків”.

З вересня 2010 року працює на кафедрі математики і фізики Української академії друкарства на посаді асистента кафедри (секція фізики), а з грудня 2014 – старший викладач кафедри МіФ.