Склярчук Василь Михайлович

Народився 01.01.1959 в місті Борщів Тернопільської області. Фізик, кандидат фізико-математичних наук (Електропровідність і термо-е.р.с. простих і складних рідких напівпровідників в області високотемпературного переходу метал–неметал, 1992), доцент, доктор фізико-математичних наук (Вплив домішок перехідних металів на механізми переносу заряду в іонно-електронних розплавах, 2011), професор.

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1981), аспірантуру (1986). У 1981–1983 р. інженер на заводі “Біофізприлад”; 1990–2002 р. старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики; 2002–2009 р. старший науковий співробітник, 2010–2011 р. провідний науковий співробітник, з 2011 р. головний науковий співробітник кафедри фізики металів Львівського університету.

Наукові інтереси: дослідження тепло- і електрофізичних властивостей металевих і напівпровідникових розплавів. Автор 230 наукових праць.