Склярчук Василь Михайлович

Народився 01.01.1959 в місті Борщів Тернопільської області, помер 19.06.2022. Фізик, кандидат фізико-математичних наук (Електропровідність і термо-е.р.с. простих і складних рідких напівпровідників в області високотемпературного переходу метал–неметал, 1992), доцент, доктор фізико-математичних наук (Вплив домішок перехідних металів на механізми переносу заряду в іонно-електронних розплавах, 2011), лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (2020).

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1981), аспірантуру (1986). У 1981–1983 р. інженер на заводі “Біофізприлад”; 1990–2002 р. старший науковий співробітник Інституту прикладної фізики; 2002–2009 р. старший науковий співробітник, 2010–2011 р. провідний науковий співробітник, 2011-2022 р. головний науковий співробітник кафедри фізики металів Львівського університету.

Наукові інтереси: дослідження тепло- і електрофізичних властивостей металевих і напівпровідникових розплавів. Автор 250 наукових праць, серед яких наукові статті у високо цитованих міжнародних журналах, навчальні посібники та монографії. Неодноразово був керівником та виконавцем українських та міжнародних наукових проектів і грантів, брав активну участь у навчально-виховній роботі кафедри фізики металів.