Сиротюк Степан Васильович

Народився 08.11.1952 в селі Полапи Любомльського району Волинської області. Кандидат фізико-матемаатичних наук (Апріорні псевдопотенціали в методі повністю ортогоналізованих плоских хвиль, 1985), доцент (1992).

Закінчив фізичний факультет Львівського державного університету (1975), аспірантуру (1981). У 1975–1978 р. інженер, 1981–1985 р. молодший, 1985–1987 старший науковий співробітник кафедри рентгенометалофізики Львівського університету; в 1987–1992 р. асистент, з 1992 р. доцент кафедри напівпровідникової електроніки Львівської політехніки.

Наукові інтереси: електронна енергетична структура металів, напівпровідників і діелектриків за методами апріорних псевдопотенціалів та змішаного базису одночастинкових станів, побудованого на основі блохівських станів іонних серцевин і плоских хвиль. Автор 100 наукових праць.