Про кафедру фізики металів


logo_kfm3На сьогодні кафедра фізики металів стала потужним науковим колективом, який знайшов своє чільне місце серед найбільш відомих закладів з підготовки фізиків-матерілознавців з ґрунтовними фундаментальними знаннями і досконалими практичними навиками.

Завідувачем кафедри є доктор фізико-математичних наук, заслужений професор Львівського національного університету імені Івана Франка Мудрий Степан Іванович. Він є учнем професора Дутчака Я.Й. і продовжує розвивати роботи по дослідженню металевих сплавів різного типу, включаючи і ті, які є основою сучасних матеріалознавчих напрямків. До них, у першу чергу, відносяться наночастинки з їх унікальними властивостями і складні багатофункціональні системи на їх основі.

На сьогодні колектив кафедри складається з досвідчених викладачів та науковців, відомих своїми науковими досягненнями в Україні та світі. На кафедрі працюють заслужений професор університету Миколайчук О.Г., професор Якібчук П.М., професор Щерба І.Д., професор Плевачук Ю.О., професор Склярчук В.М.

Кафедра обладнана рядом класичних та модернізованих установок, які забезпечують наукову діяльність та навчальний процес.

Навчальні дисципліни

Кафедра готує фахівців з прикладної фізика і наноматеріали та з фізики конденсованого стану. Викладачі кафедри читають курси – молекулярна фізика, техніка і методи спектрального аналізу, фізична кристалографія та властивості матеріалів, фізичне матеріалознавство, акустичні методи експертизи, дифракційні методи дослідження матеріалів, рентгенографія металів, рентгеноструктурний аналіз, фізика кластерів і наноструктурних матеріалів, фізика металів, фізичне матеріалознавство, актуальні проблеми фізики конденсованого стану, вища освіта і Болонський процес, сучасні методи дослідження дефектів у кристалах, фізика невпорядкованих систем, електронна мікроскопія, комп’ютерне моделювання у ФТТ, термодинаміка металевих розплавів, фізика тонких плівок, фізико-хімічні методи дослідження

Навчальні курси постійно вдосконалюються  з врахуванням теперішніх міжнародних вимог до якості підготовки спеціалістів, які займаються пошуком нових матеріалів різного призначення. Навчальні предмети постійно оновлюються з врахуванням найновіших досягнень фізики, фізичної хімії, кристалографії, фізики наносистем та інших споріднених наук.

Наука та співраця

На кафедрі розвиваються такі наукові напрямки:

 • структура та фізичні властивості металевих розплавів;
 • фізика тонких плівок та наносистем;
 • електронна структура інтерметалідів;
 • фізика карбонових частинок і нанокомпозитів на їх основі;
 • теоретичні та комп’ютерні методи у фізиці металів та новітніх сплавів.

Ці напрямки закріплені за такими навчально-науковими лабораторіями:

Викладачі та науковці кафедри фізики металів активно співпрацюють з рядом закордонних університетів та науково-дослідних інститутів, зокрема це:

 1. EMPA, (Дюбендорф, Швейцарія; проф. Ульріх) – виконання спільного проекту “Вплив зміни атомарного впорядкування на фазову діаграму біля лінії ліквідусу у складних сплавах на основі олова”
 2. Інститут металургії та матеріалознавства, (Краків, Польща; проф. Л.Забдир) – консультації з вивчення фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних матеріалів для  без свинцевих припоїв,  підготовка документів для приєднання до проекту COST-531.
 3. Технічний університет (Хемнітц, Німеччина; проф. І-Б.Гоєр) – вивчення кінетичних та структурних властивостей матеріалів для безсвинцевих припоїв.
 4. Університет (Метц, Франція; проф. Ж.Ж.Гассер) – дослідження електрофізичних властивостей металевих подвійних розплавів.
 5. Віденський університет (Відень, Австрія; проф. Г.Іпсер і проф. А.Мікула) – консультації з вивчення комплексу фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних матеріалів для виготовлення без свинцевих припоїв,  підготовка спільного проекту.
 6. Інститут фізики металів, Словацька Академія Наук, (Братіслава, Словаччина; д-р. П.Щвец) – співробітництво в галузі дослідження аморфних металевих матеріалів.
 7. Технологічний університет (Гданськ, Польща; проф. Я.Рибіцкі) – спільні дослідження по компюторних методах дослідження розплавів.
 8. Навчально-науковий центр Мікроелектроніки та Нанотехнологій Жешівського університету (Жешів, Польща) – дослідження карбонових нанотрубок та їх композитів методами сканувальної електронної мікроскопії, раманівської спектроскопії та електронного парамагнітного резонансу.

Відвідини президентом Вюрцбурзького університету Юліуса Максиміліана, професором Альфредом Форхелем Львівського національного університету імені Івана Франка і лабораторії електронної мікроскопії кафедри фізики металів фізичного факультету.

Наукове стажування доцента Штаблавого І.І. на фізичному факультеті Вюрцбурзького університету. (Німеччина, 2018 рік).

Наукове стажування професора Мудрого С. І. та доцента Штаблавого І. І. на кафедрі фізики твердого тіла Гданської політехніки.(Польща, 2018 рік).

Наукове стажування доцента Штаблавого І.І. в Навчально-науковому центрі Мікроелектроніки та Нанотехнологій Жешівського університету. (Польща, 2016 рік).

kfm_foto_001

Доцент Штаблавий І.І. в Баварському центрі прикладних досліджень для потреб енергетики. (Вюрцбург, Німеччина).

kfm_foto_004

Професор Мудрий С.І. та асистент Присяжнюк В.І. в Технологічному університеті Гданська. (Польща, 2005 рік).

Відповідність сучасним вимогам

Сучасний світ висуває ряд вимог до фізика-експериментатора. Найважливішими з них є: досконало володіти фізико-математичним апаратом, вміти працювати зі складним фізичним обладнанням, володіти навиками користування комп’ютерною технікою, вміти за допомогою комп’ютерних систем моделювати фізичні процеси, знати англійську мову. Всіх цих знань та навичок набувають студенти фізичного факультету, які навчаються, за спеціальністю “Прикладна фізика та наноматеріали” та “Фізика конденсованого стану”. Крім цього студенти отримують знання і навички з ІТ технологій та програмування. Зі студентами першого курсу проводиться безкоштовна індивідуальна робота з метою адаптації до навчання в університеті. Іногородні студенти забезпечуються гуртожитком.

Основні роботодавці

 • Відділ аспірантури та докторантури Львівського національного університету імені Івана Франка;
 • Науково-дослідна лабораторія кафедри фізики металів;
 • Науково-виробниче об’єднання «Термоприлад»;
 • Фізико-механічний інститут НАНУ;
 • Сертифікаційно –ліцензійні лабораторії Західної митниці, Екологічної інспекції, Інституту судової експертизи;
 • Львівський бронетанковий завод;
 • Львівський авіаційно-ремонтний завод;
 • Середні, середньо-спеціальні та вищі навчальні заклади.

Бази практики

 • НВО «КАРАТ»;
 • НВО «Термоприлад»;
 • Наукові лабораторії Фізико-механічного інституту НАНУ;
 • Науково-дослідні лабораторії фізичного факультету;
 • Гданський технічний університет (Польща);