Ананій Крочук

Енциклопедія Львівського університету
istperson_krochukКРОЧУК Ананій Савич (03.VI.1934, с. Бруховичі Ковельського р-ну Волин. обл.- 11.IV.2006, м. Львів) – фізик, канд. фіз.-мат. наук (Експериментальні дослідження екситонів в кристалах фенантрену і хлористої міді, 1967), доц. (1968), проф. (1991). Закінчив фіз. ф-т Львів. ун-ту (1956), аспірантуру (1962). У 1956-57 лаборант, 1957-59, 1962-67 асист., 1968-88 доц., з 1989 проф. каф. експерим. фізики, 1977-90 декан фіз. ф-ту, 1992-2001 наук. кер. відділу низьких температур та кріотехніки Львів. ун-ту. Наук. інтереси: дослідж. оптичних властивостей тв. тіл, екситон-фононної взаємодії, дисипації енергії екситонного збудження в напівпровідникових кристалах та в кристалах орган. сполук, процесів дефектоутворення в широкозонних діелектричних кристалах, енергет. стани 3d-іонів у напівпровідниках AIIBVI хлористої міді, для іонних кристалів дослідив характер входження домішкових іонів і компенсацію їхнього надлишкового заряду в кристал. ґратці. Керівник 9 канд. дис. Бл. 105 наук. праць, зокр., Оптичні властивості монокристала фенантрену в області основних смуг екситонного поглинання (Укр. фіз. журн. 1962. Т. 7. № 11; зі співавт.); Проявление фазовых структурных переходов в экситонных спектрах слоистого полупроводника GaSe (Укр. физ. журн. 1981. Т. 26. № 11; зі співавт.); Процессы захвата и самозахвата экситонов в Pb1-xCdxJ2,1989 (Физика тв. тела. 1989. Т. 31. № 10; с соавт.); Глубокие примесные состояния и собственные дефекты в фоторефрактивных кристаллах Cd1-xFeхTe (Физика тв. тела. Т. 40. № 7; с соавт.); Анізотропія фотоелектричних властивостей CdTe, легованих ванадієм (Фіз. зб. НТШ. 2001. Т. 4; зі співавт.). Відмінник нар. освіти УРСР (1981). Засл. проф. Львів. ун-ту (2004).