Англомовні дисципліни

Кафедра теоретичної фізики

Кафедра фізики металів

Кафедра астрофізики

Кафедра фізики твердого тіла

Кафедра експериментальної фізики