Навчальний план

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

Освітня програма:  Фізика та астрономія. (Компоненти)

6-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Фізичний практикум з ядерної фізики 32 0:2 Залік
Ядерна фiзика 32 32 32 2:2 Іспит

7-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Квантова механіка 32 2:0 Іспит
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 32 32 2:2 Немає
Термодинаміка і статистична фізика 48 32 3:2 Немає
Квантова статистика 32 32 2:2 Залік

8-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
ЗТВ та релятивістська астрофізика 32 32 2:2 Залік
Комп’ютерне моделювання фізичних процесів 32 48 2:3 Іспит
Термодинаміка і статистична фізика 16 32 1:2 Іспит
Фізика твердого тіла 16 16 1:1 Іспит
Квантова статистика 32 48 2:3 Іспит