Навчальний план

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали. Компоненти.

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Іспит
Прикладні аспекти фізики діелектриків 16 16 1:1 Залік
Психологія 16 1:0 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Прикладна спектроскопія 16 1:0 Іспит