Навчальний план

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали. Компоненти.

9-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
16321:2Іспит
Основи експертних систем16321:2Залік
Дисципліна на вибір 1:Сучасні технології отримання матеріалів
Актуальні проблеми фізики конденсованого стану
16161:1Залік

10-й семестр