Прикладна фізика та наноматеріали

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали.

Освітньо-професійні програми

 • Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали», 2018 р.
 • Освітньо-професійна програма «Прикладна фізика та наноматеріали», 2020 р.
 • Освітньо-професійна програми «Прикладна фізика та наноматеріали», 2022 р.

Навчальні плани

 • 2018
 • 2020

Силабуси обов’язкових компонентів ОПП-2020

 • Українська мова за професійним спрямуванням

Рецензії, угоди, протоколи

 • Рецензії
 • Угоди
 • Протокол зустрічі зі стейкхолдерами
 • Свiтлини зустрiчей зi стейкхолдерами

Акредитація освітньої програми (2023 р.)

 • Відомості про самооцінювання освітньої програми
 • Програма візиту експертної групи
 • Звіт про результати акредитацiйної експертизи
 • Експертний висновок галузевої експертної ради
 • Рішення за наслідками акредитаційної справи
 • Сертифікат про акредитацію освітньої програми

Компоненти освітньої програми: