Прикладна фізика та наноматеріали

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Прикладна фізика та наноматеріали (105)

Освітня програма: Прикладна фізика та наноматеріали.

Компоненти освітньої програми: