Навчальний план – Фізика та астрономія (Термін навчання 1,9 р.)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

(термін навчання – 1,9 р.)

9-й семестр

10-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Квантова інформація16161:1Іспит
Квантова теорія поля16321:2Іспит
Квантово-механічні аспекти астрофізики16161:1Залік
Комп’ютерні методи моделювання структури і фізичних властивостей16161:1Іспит
Люмінесценція в конденсованих системах16321:2Іспит
Методика викладання фізики у ВНЗ (DGPh (KZF))16321:2Залік
Методика викладання фізики у ВНЗ16321:2Залік
Нові задачі квантової механіки16161:1Залік
Нові задачі теоретичної фізики161:0Залік
Квантові комп’ютери: сучасний стан та перспективи16161:1Залік
Англійська мова за фаховим спрямуванням320:2Іспит
Структура і еволюція Всесвіту32162:1Залік

11-й семестр

ПредметЛекційЛаб.Практ.На тижденьЗвітність
Акустооптика16161:1Іспит
Англійська мова за фаховим спрямуванням160:1Іспит
Вибрані питання квантової статистичної механіки32162:1Іспит
Діагностика та моделювання світіння небулярних середовищ16161:1Залік
Методи обробки сигналів та зображень16161:1Залік
Проблеми фізики діелектриків16321:2Іспит
Фізика невпорядкованих систем16161:1Залік
Фізична кристалографія16161:1Залік
Філософія322:0Іспит
Екзотичні статистики16161:1Залік
Оптична спектроскопія32162:1Іспит