Навчальний план – Фізика та астрономія (Термін навчання 1,9 р.)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

(термін навчання – 1,9 р.)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методи моделювання у фізиці наноструктур 32 0:2 Іспит

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Методи обробки сигналів та зображень 16 16 1:1 Залік
Методика викладання фізики у ВНЗ 32 16 2:1 Залік
Проблеми фізики наноструктур 16 32 1:2 Іспит