Навчальний план – Фізика та астрономія (Термін навчання 1,9 р.)

Галузь знань 10 “Природничі науки”

Спеціальність: Фізика та астрономія (104)

(термін навчання – 1,9 р.)

9-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
Physics of Bose-systems [Фізика бозе-систем] 16 16 1:1 Іспит
Вибрані питання теорії гравітації 16 16 1:1 Залік
Електронна будова і оптика кристалів 16 16 1:1 Іспит
Педагогіка вищої школи 16 16 1:1 Залік
Сучасні методи дослідження структури матеріалів 16 16 1:1 Залік
Фундаментальні проблеми квантової механіки 32 32 2:2 Іспит
Англійська мова за фаховим спрямуванням 16 0:1 Іспит
Актуальні проблеми фізики конденсованого стану 32 16 2:1 Залік

10-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
Квантова інформація 16 16 1:1 Іспит
Квантова теорія поля 16 32 1:2 Іспит
Квантово-механічні аспекти астрофізики 16 16 1:1 Залік
Комп’ютерні методи моделювання структури і фізичних властивостей 16 16 1:1 Іспит
Люмінесценція в конденсованих системах 16 32 1:2 Іспит
Методика викладання фізики у ВНЗ 16 32 1:2 Залік
Нові задачі теоретичної фізики 16 1:0 Залік
Англійська мова за фаховим спрямуванням 32 0:2 Іспит
16 16 1:1 Залік
Структура і еволюція Всесвіту 32 16 2:1 Залік

11-й семестр

Предмет Лекцій Лаб. Практ. На тиждень Звітність
16 16 1:1 Залік
16 32 1:2 Іспит
Акустооптика 16 16 1:1 Іспит
Англійська мова за фаховим спрямуванням 16 0:1 Іспит
Вибрані питання квантової статистичної механіки 32 16 2:1 Іспит
Електронна структура та фізичні властивості конденсованих систем 16 16 1:1 Залік
Квантова теорія твердого тіла 16 16 1:1 Іспит
Технологічні основи електроніки 16 16 1:1 Залік
Фізика невпорядкованих систем 16 16 1:1 Залік
Фізична кристалографія 16 16 1:1 Залік
Філософія 32 2:0 Іспит
Екзотичні статистики 16 16 1:1 Залік
Оптична спектроскопія 32 16 2:1 Іспит