МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ЕВРИКА-2013

15-17 травня 2013 р., Львів, Україна.

Конференція має на меті обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у галузі теоретичної, прикладної, експериментальної фізики, електроніки та інформаційних технологій.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та інших держав.

Подані учасниками матеpiали повиннi мiстити оригінальні результати, що відповідають напрямкам роботи конференції.

Oфiцiйнi мови конфеpенцiї – укpаїнська та англiйська.

Тези доповідей будуть надруковані до початку роботи конференції.

Учасники конференції запрошуються до подання статей (за матеріалами своїх доповідей), котрі будуть рекомендовані до публікації у “Віснику Львівського університету. Серія фізична”, “Журналі фізичних досліджень” та Збірнику наукових праць “Електроніка та інформаційні технології”. Кількість статей, поданих кожним учасником, не повинна перевищувати кількості його доповідей.

Організаційний комітет конференції

Якібчук П.М. – професор, декан фізичного факультету (голова).
Королишин А.В. – доцент, заступник декана фізичного факультету (заступник голови).
Бойко Я.В. – асистент, заступник декана факультету електроніки (заступник голови).
Чорнодольський Я.М. – доцент кафедри загальної фізики (заступник голови).
Партика М.В. – завідувач лабораторією кафедри фізики твердого тіла (секретар).
Штаблавий І.М. – доцент кафедри фізики металів.
Фтомин Н.Є. – асистент кафедри загальної фізики.
Новосад І.С. – провідний науковий співробітник кафедри загальної фізики.
Мандрика А.В. – старший лаборант кафедри фізики твердого тіла.
Малий Т.С. – аспірант 3 року навчання кафедри експериментальної фізики.
ЖишковичА.В. – аспірант 2 року навчання кафедри експериментальної фізики.
Жовнерук С.В. – аспірант 2 року навчання кафедри фізики металів.
Блажиєвська М.С. – аспірант 2 року навчання кафедри теоретичної фізики.
Прунчак І.Я. – аспірант 1 року навчання кафедри астрофізики.
Харів А.І. – аспірант 1 року навчання кафедри радіофізики та комп’ютерних технологій.
Кашуба А.І. – магістрант фізичного факультету.
Старенька Т.Б. – магістрант фізичного факультету.
Семків І.В. – магістрант фізичного факультету.
Волошин Т.Я. – магістрант фізичного факультету.

Програмний комітет конференції

Франів А.В. – професор кафедри експериментальної фізики (голова).
Бовгира О.В. – доцент кафедри фізики твердого тіла (секретар).
Половинко І.І. – професор, декан факультету електроніки.
Волошиновський А.С. – професор, завідувач кафедри експериментальної фізики.
Ваврух М.В. – професор, завідувач кафедри астрофізики.
Капустяник В.Б. – професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла.
Шопа Я.І. – професор, завідувач кафедри загальної фізики.
Болеста І.М. – професор, завідувач кафедри радіофізики.
Павлик Б.В. – професор, завідувач кафедри електроніки.
Кушнір О.С. – професор кафедри нелінійної оптики.
Мудрий С.І. – професор кафедри фізики металів.
Стадник В.Й. – професор кафедри фізики твердого тіла.
Свелеба С.А. – професор кафедри нелінійної оптики.
Ткачук В.М. – професор кафедри теоретичної фізики.
Щерба І.Д. – професор кафедри фізики металів.
Склярчук В.М. – доктор фіз.-мат. наук, головн. наук. співробітник.
Плевачук Ю.О. – доктор фіз.-мат. наук, головн. наук. співробітник.