МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ І МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
З ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ФІЗИКИ
ЕВРИКА-2017

16-18 травня 2017 р., Львів, Україна.

Конференція має на меті обмін досвідом та досягненнями між молодими науковцями, що працюють у галузі теоретичної, прикладної, експериментальної фізики, електроніки та інформаційних технологій.

До участі у конференції запрошуються студенти, аспіранти та молоді науковці (віком до 35 років) вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ України та інших держав.

Подані учасниками матеpiали повиннi мiстити оригінальні результати, що відповідають напрямкам роботи конференції.

Oфiцiйнi мови конфеpенцiї – укpаїнська та англiйська.

Тези доповідей будуть надруковані до початку роботи конференції.

Учасники конференції запрошуються до подання статей (за матеріалами своїх доповідей), котрі будуть рекомендовані до публікації у “Віснику Львівського університету. Серія фізична”, “Журналі фізичних досліджень” та Збірнику наукових праць “Електроніка та інформаційні технології”. Кількість статей, поданих кожним учасником, не повинна перевищувати кількості його доповідей.

Організаційний комітет конференції

Якібчук П.М. – професор, декан фізичного факультету (голова);
Королишин А.В. – доцент, заступник декана фізичного факультету (заступник голови);
Чорнодольський Я.М. – доцент кафедри загальної фізики (заступник голови);
Штаблавий І.І. – доцент кафедри фізики металів (секретар);
Фтомин Н.Є. – доцент кафедри загальної фізики;
Кашуба А.І. – аспірант 3 року навчання кафедри експериментальної фізики;
Рудиш М.Я. – аспірант 2 року навчання кафедри загальної фізики;
Щепанський П.А. – аспірант 2 року навчання кафедри загальної фізики;
Стахура В.Б. – аспірант 2 року навчання кафедри експериментальної фізики;
Чилій М.О. – аспірант 2 року навчання кафедри експериментальної фізики;
Грицак А.І. – аспірант 1 року навчання кафедри фізики твердого тіла.

Програмний комітет конференції

Стадник В.Й. – професор, завідувач кафедри загальної фізики (голова);
Бовгира О.В. – доцент кафедри фізики твердого тіла (секретар);
Волошиновський А.С. – професор, завідувач кафедри експериментальної фізики;
Франів А.В. – професор кафедри експериментальної фізики;
Капустяник В.Б. – професор, завідувач кафедри фізики твердого тіла;
Кушнір О.С. – професор, завідувач кафедри оптоелектроніки та інформаційних технологій;
Мудрий С.І. – професор, завідувач кафедри фізики металів;
Ткачук В.М. – професор, в.о. завідувача кафедри теоретичної фізики;
Мелех Б.Я. – доктор фіз.-мат. наук, завідувач кафедри астрофізики;
Склярчук В.М. – доктор фіз.-мат. наук, головн. наук. співробітник.